kalkınmanın aşamaları

kalkınmanın aşamaları

bk. aşamalar kuramı


kalkınmanın aşamaları için benzer kelimeler


kalkınmanın aşamaları, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'a', 'ş', 'a', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
kalkınmanın aşamaları kelimesinin tersten yazılışı ıralamaşa nınamnıklak diziliminde gösterilir.