kalkınmanın altın çağı

kalkınmanın altın çağı İng. golden age of development

İkinci Dünya Savaşı’ndan 1970’lerin ortasına kadar devam eden, gerek gelişmiş ülkelerin gerekse az gelişmiş ülkelerin istikrarlı ve görece büyük büyüme oranlarını sağladıkları ve az gelişmiş ülkelerin sanayileşme yönünde belli yapısal dönüşümleri yaşadıkları dönem. Bu dönemde İkinci Dünya Savaşı sırasında harap olan Avrupa ülkelerinin yeniden imarında ve yüksek oranlı büyümesinde özellikle Marshall Planı kapsamında aldıkları yardımların önemli payı olmuştur.


kalkınmanın altın çağı için benzer kelimeler


kalkınmanın altın çağı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', ' ', 'ç', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kalkınmanın altın çağı kelimesinin tersten yazılışı ığaç nıtla nınamnıklak diziliminde gösterilir.