İçinde KAL geçen kelimeler

İçinde KAL geçen kelimeler 3977 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kal aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kal anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KAL geçen kelimeler

25 harfli

(bir yere) kakılıp kalmak, (birinin) sakalına gülmek, acele yürüyen yolda kalır, akalınlı deniz kırlangıcı, alkalili kabuksuzlaştırma, altta kalanın canı çıksın, aman diyene kılıç kalkmaz, anorganik kalp üfürümleri, arpa değirmen kalıntıları, arterya sekalis lateralis, arterya sekalis mediyalis, asıda olmak (veya kalmak), bankalararası TL piyasası, beş yıllık kalkınma planı, biçimde aldatıcı markalar, birinci derece kalp bloku, BM Sanayi Kalkınma Örgütü, buğday değirmen kalıntısı, çalışma kaldıraç derecesi, çinko temelli kalıp döküm, çivi çıkar ama yeri kalır, ...

24 harfli

(bir işin) sakalı bitmek, ağır basar, yeğni kalkar, asalakçıl kalkansı yalım, Avrupa Kalkınma Programı, bağrını yerden kaldırmak, balık hidroliz kalıntısı, birinci kalkınma on yılı, büyük ısın, büyük kalori, can damarından yakalamak, cezayı kaldıran nedenler, çalkalayıcılı su banyosu, dışalım kaldıraç vergisi, dışı kalaylı, içi alaylı, doğum-gebe kalma aralığı, dünya malı dünyada kalır, düşmez kalkmaz bir Allah, ekskavasyo pubovesikalis, endokarditis kalsifikans, eşdeğerlik kalıbı örneği, fabrikalar satış merkezi, fonksiyonun kaldırılmışı, ...

23 harfli

(bir şey) akılda kalmak, (birinin) başına kalmak, (birinin) hatırı kalmak, (birinin) üstüne kalmak, absolüt kalp yetmezliği, Afrika Kalkınma Bankası, alkalili passızlaştırma, Anadolu muhasebe kalemi, Appenzellsakallı tavuğu, bileşik kaldıraç etkisi, boş gezenin boş kalfası, cascavlak ortada kalmak, çöğre-kokal-ibik altçıl, çüğre-kokal-yöre altçıl, destekleme politikaları, dımdızlak ortada kalmak, doku kalınlığı denetimi, ebediyete intikal etmek, fokal karaciğer nekrozu, halkalı güneş tutulması, halkalı su civanperçemi, ...

22 harfli

(birinde) kalp olmamak, (birinin) eline kalmak, AB kalkınma politikası, Abu Dabi Kalkınma Fonu, adda aldatıcı markalar, ahı gitmek vahı kalmak, akciğer-kalp hastalığı, alkalin fosfataz testi, av köpeği avdan kalmaz, az kaldı (veya kalsın), bakalım (veya bakayım), bakır-kalay alaşımları, balık işleme kalıntısı, birinci çeşit kaldıraç, büyük mağaza markaları, çağın gerisinde kalmak, çocuk düşe kalka büyür, dekalsifikasyon sıvısı, denkleştirici kalemler, dimkalı meme sayrılığı, divan-ı hümayun kalemi, ...

21 harfli

(üstüne) kalem çekmek, alkalik ölüm katılığı, Arap Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, bankalar birlikteliği, bankalar konsorsiyumu, bankalararası kliring, bankalararası mevduat, başkalaşımsız gelişme, başkalaşmasız gelişme, benzinde kan kalmamak, boynu altında kalsın!, buzdolabına kaldırmak, cinleri ayağa kalkmak, çivisiz kalkan balığı, çoğu gitti, azı kaldı, çöğre-kokal-ibik altı, çukal, (çokal, çukar), çüğre-kokal-yöre altı, daraltıcı politikalar, dirimbilimsel kalıtım, ...

20 harfli

açıklanmamış kalıntı, adamlık sende kalsın, adil ve kalıcı çözüm, Afrika Kalkınma Fonu, ağzında yaş kalmamak, ak yakalı sinekkapan, ak-yakalı sinekkapan, alkali toprak metali, alkalili temizleyici, altı alay üstü kalay, arda kalma olasılığı, avrupa Kalkınma Fonu, ayakaltında bırakmak, ayakaltında dolaşmak, başkalaşmış kayaçlar, benzetilmiş markalar, bir potalı kalaylama, BM Kalkınma Programı, borç iyi güne kalmaz, çalkalanarak yürümek, Çanakkale Antlaşması, ...

19 harfli

... demeye kalmamak, (at) tırısa kalkmak, 1947 Kalkınma Planı, açık ağız aç kalmaz, açık kalp ameliyatı, akyakalı sinekkapan, alkalili kabuk alma, altından kalkamamak, ambargoyu kaldırmak, arterya umbilikalis, astropikal iklimler, ayrıcalığı kaldırma, bağlantıyı kaldırma, basınçla başkalaşım, basmakalıp davranış, Baykal çamur ördeği, beti benzi kalmamak, beyaz yakalı yarasa, bırakıntı kalınlığı, birinci kısım kalan, BM Kalkınma fonları, ...

18 harfli

ablukayı kaldırmak, açık kalıplı dövme, Aksakallar meclisi, alkalili temizleme, Anscombe kalıntısı, anulus umbilikalis, aşırı kalabalıklık, Balbiani halkaları, başları başkalaşık, beş parasız kalmak, bir dostluk kaldı!, bireysel markalama, bozuk kalma süresi, brüt kalkınma hızı, bütünlemeye kalmak, cana başa kalmamak, cenazeyi kaldırmak, çakalöldüye vurmak, çalkalama denemesi, çalkalama makinesi, çekincemede kalmak, ...

17 harfli

afrikalılaştırmak, afro amerikalılar, ağzı kalabalıklık, alaturkalaştırmak, alıncıl-kalburcul, alkalili pas alma, arkalı önlü baskı, Arnavut kaldırımı, arterya bronkalis, aşırı kalkanlanma, atamayı kaldırmak, ayağını kaldırmak, bakkal uyuzböceği, balık kalıntı unu, bankalar mevduatı, başı darda kalmak, başkalaşmış kayaç, Besleme kaldırağı, beyaz yakalı işçi, bin kalıba girmek, boynu halkalı kaz, ...

16 harfli

açlık alkalozisi, adın addara kala, Adliyye Vekâleti, ağzı açık kalmak, alacaklı kalıntı, alaturkalaştırma, alkalen fosfataz, alkali hastalığı, alkaliIi çözelti, alkaliIi dağlama, alkalin fosfataz, altında kalmamak, aradan kaldırmak, ardalık kaldırma, arnavutkaldırımı, arterya bukkalis, asancakta kalmak, asangaçta kalmak, ayakaltına almak, ayaklı kalenderi, azınlıkta kalmak, ...

15 harfli

AB politikaları, aç susuz kalmak, adı kaldırılmak, ağız kalabalığı, ah yerde kalmaz, Akdeniz kalkanı, aksakal ötleğen, alametifarikalı, alkali kayaçlar, alkali metaller, alümina kalıntı, Amerikalılaşmak, ansa servikalis, antiklerikalizm, apikal dominans, apikal kompleks, apikal meristem, arakalımlı duru, arasatda kalmak, arterya sekalis, asamakta kalmak, ...

14 harfli

acabada kalmak, aç açık kalmak, açık kalplilik, afkanı kalkmak, ağ örme kalıbı, ağzı kalabalık, Akalaşım astar, akça kaldırmak, aklında kalmak, alakalandırmak, alaturkalaşmak, albatr kalkeri, alkaloit ayraç, Amerikalılaşma, anız kaldırmak, antrok kalkeri, Aşağıkızılkale, avkanı kalkmak, ayak kaldırmak, aylakta kalmak, bacak kaldırma, ...

13 harfli

abazan kalmak, adım kalgımak, afişte kalmak, Akal teke atı, akşama kalmak, alakalandırma, Alamut Kalesi, alanda kalmak, alaturkalaşma, alkali hatası, alkali trakit, alkalik rigor, alttan kalkma, amuda kalkmak, andıra kalmak, antant kalmak, apışıp kalmak, ardışık kalan, arkada kalmak, arkaya kalmak, arzusu kalmak, ...

12 harfli

acebe kalmak, adı kalasıca, alkali metal, alkali ölçme, alkali tüten, alkaligenler, alkaloidozis, altta kalmak, Amerikalılık, ander kalmak, andır kalmak, andır kalsın, antikalaşmak, apikal organ, apikal yüzey, arada kalmak, asıla kalmak, aşağa kalmak, aşağa kalmış, Aşağıkalamış, Aşağıkalecik, ...

11 harfli

âciz kalmak, açık kalpli, Afrikalılık, ak mukallit, akim kalmak, Akka kalesi, aklı kalmak, ala takalak, alakalanmak, alaturkalık, alıcı-kalem, alkalimetre, alkalimetri, alkaliölçer, antikalaşma, apokaliptik, avunkulokal, bacakkalemi, baki kalmak, bambaşkalık, bancıla kal, ...

10 harfli

acıkalabak, açık kalıp, adı kalmak, afkalanmak, ak sakallı, akalliyyet, alakalanma, alatakalak, alçı kalıp, alkalinite, alkalölçer, alkalölçüm, alnı çakal, alu kalmak, amitalokal, arkalanıcı, arkalanmak, arkalaşmak, arkalıksız, artakalmak, astropikal, ...

9 harfli

aç kalmak, afkalamak, alıkalmak, Alikalkan, alkalamak, alkali su, alkalozis, Amerikalı, ana kalıp, antikalık, arkalamak, arkalanma, arkalayın, arkalıklı, artakalım, artakalma, artıkalım, avkalamak, bakakalış, bakakalma, bakalaryo, ...

8 harfli

Açıkalan, Açıkalın, Afrikalı, akalazya, Akçakale, alkalili, alkaloit, apikalis, arkalama, arkalayı, ayakaltı, Babakale, baskalya, başkalık, Bıyıkali, Boğakale, bonkalit, bukkalis, burnakal, caraskal, cırkaltı, ...

7 harfli

abaskal, abuskal, Adakale, Akaltan, akaltın, akbakal, aksakal, alakalı, alkalik, alkalin, alkaloz, aposkal, apuskal, arkalaç, arkalıç, arkalık, arkalla, arkaluc, arkaluk, artukal, bakalak, ...

6 harfli

Akalan, akalıç, akalın, akalma, Akkale, alkali, apikal, Arıkal, arkalı, arkalu, askala, Aşkale, azkala, bağkal, bakale, bakkal, balkal, baskal, Başkal, Baykal, Berkal, ...

5 harfli

akala, Akalp, aykal, bakal, bokal, bukal, çakal, çıkal, çokal, Erkal, eşkal, fekal, fokal, Gökal, hokal, ıbkal, işkâl, kalaç, kalag, kalah, kalak, ...

4 harfli

Akal, kala, kalb, kale, kâli, kalp, Okal

3 harfli

kal

Kelime Ara