kal

kal

(I) a. mdn. Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi.


kal, -li Ar. ®¥l

(II) a. (ka:l) esk. Söz, lakırtı, laf.


kal

Olmamış, ham meyve.


kal

Kırkılmış koyun yünü.


kal

"Yahu"anlamında ünlem.


kal

Manda, manda yavrusu.


kal

Güherçile.


kal

< ET kal: Olgulaşmamış, sert kayısı, armut (Erzincan Merkez)


kal

Olgunlaşmamış; çiğ; pişmemiş


kal

Bir tanecik, bir tek (ana babasının biricik çocuğu için)


kal

bk. eritme.


kal İng. cal.

Kalori.


kal için benzer kelimeler


kal, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'l', şeklindedir.
kal kelimesinin tersten yazılışı lak diziliminde gösterilir.