hoşça kal (veya kalın)

hoşça kal (veya kalın)

ayrılan kimsenin kalanlara söylediği bir iyi dilek sözü: “Hoşça kalın, diyor aracın kapısından çıkarken.” -A. Ümit.


hoşça kal (veya kalın) için benzer kelimeler


hoşça kal (veya kalın), 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'ş', 'ç', 'a', ' ', 'k', 'a', 'l', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'a', 'l', 'ı', 'n', ')', şeklindedir.
hoşça kal (veya kalın) kelimesinin tersten yazılışı )nılak ayev( lak açşoh diziliminde gösterilir.