HO ile başlayan kelimeler

HO ile başlayan veya başında HO olan kelimeler 1343 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ho aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ho anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre HO ile başlayan kelimeler

25 harfli

holoptik nekropsi yöntemi, homoserkal kuyruk yüzgeci, Honore Kyriazidou tahmini

24 harfli

Hodrick Prescott süzgeci, Hodrick-Prescott süzgeci, Hollanda-Arjantin sığırı, holoblastik segmantasyon, holoblâstik segmentasyon, hoş bulduk (veya gördük), hoş geçmek, (hoş giçmek)

23 harfli

Holborn yüksekısıölçerİ, Hollanda Frizyan sığırı, Hollanda kuşaklı sığırı, Hollanda Landracedomuzu, Holştayn-Frizyan sığırı, homogonik yaşam döngüsü, homogonik yaşam siklusu, homolaktik fermantasyon, homosentrik çevre etiği, homoserk kuyruk yüzgeci, Horvath Watson sınaması

22 harfli

Hodgkin benzeri lenfom, homogen çok terimliler, homokodonik amino asit, hop oturup hop kalkmak, hortumlu kınkanatlılar, hoşça kal (veya kalın), hoy kılmak, (hovlamak)

21 harfli

Hollanda tekne köpeği, Holothyrus coccinella, Homo neanderthalensis, Homo neanderthcdensis, homoiyoterm hayvanlar, homotetojenik bölünme, Hoplopsyllus anomalus, hormonal kontraseptif, hortumlu salyangozlar, hoş olmayan aritmetik, hoşnutsuzluk getirmek

20 harfli

Hofmann sodyum presi, Holştayn meme vebası, Holt Winters yordamı, Homo erectus erectus, Homo heidelbergensis, homografik fonksiyon, hopur hopur hoplamak, hormon uyarıcı madde, hormonal yetersizlik, Hotelling T-dağılımı, Howel-Jollycisimciği

19 harfli

Hofman voltametresi, holding bankacılığı, holoblastik bölünme, holometabol gelişme, Holothuria tubulosa, homeomorfik uzaylar, homopolisakkaritler, homotransplantasyon, Hopkins-Cole deneyi, Hoplopterus indicus, Hoppegartenöksürüğü, hopur hopur oynamak, hormonal hipertrofi, hormonal kastrasyon, hortum ağızlıgiller, hortum-ağızlıgiller, hortumlu solucanlar, hoşlanım acı ilkesi, hoşlanım-acı ilkesi

18 harfli

Hohthuria tubulosa, hokka gibi oturmak, Holder eşitsizliği, Hollanda hastalığı, holofitik beslenme, holokrin salgılama, holomorf fonksiyon, hombul hobul yemek, homonom metamerizm, homotetik üçgenler, honduras gül ağacı, horizontal bulaşma, hortumlu memeliler, hortumlu-memeliler, hoşnutluk getirmek, Hotelling sınaması

17 harfli

Hofmann tepkimesi, holostom trematod, holozoik beslenme, homeotik mutasyon, homer tipi toplum, homojen ekojenite, homojen fonksiyon, homojentisik asit, homopolinükleotit, homotopik denklik, homotopik eğriler, honduras mahogany, honduras rosewood, hopur hopur etmek, horataya getürmek, horlama hastalığı, hortumlu böcekler, hortumlu sülükler, hortumlu-böcekler, hoş kişi geçinmek, hoşamadıya tutmak, ...

16 harfli

Hodgkinhücreleri, Hoflund sendromu, hokkabaz değneği, hokkabaz soytarı, holoprozensefali, Homarus vulgaris, homo oeconomicus, homogametik eşey, homogametik seks, homojen çöktürme, homojenleştirici, homojenleştirmek, homolog kromozom, homopolisakkarit, homotropik enzim, homovanilik asit, hornblend asbest, horozbina balığı, horozibiğigiller, hoskisi geçinmek, hoşnutluk duymak, ...

15 harfli

hobbaca eylemek, Hodkinhastalığı, Hogadası koyunu, holanda peyniri, Hollanda işlemi, Hollanda kavağı, Hollanda tavuğu, Hollerith kartı, Holliday modeli, Holştayn sığırı, homo economicus, homojen denklem, homojen reaktör, homojen sermaye, homojen ürünler, homojenleştirme, homolog protein, homomerik liken, homotopi sınıfı, homotopik sınıf, hoplaya zıplaya, ...

14 harfli

Hobandanişment, hocalar yemişi, Hocking ölçütü, Hogness kutusu, holoepipelajik, holtayı çekmek, homojen sistem, homojen toplum, homojenizasyon, homojenize süt, homolog açılar, homoseksüelite, homoseksüellik, homotipik sürü, hon hon honmak, Honda sınaması, honduras maunu, hoppalık etmek, horanta engeli, horanta yasağı, horanta zinası, ...

13 harfli

hocalık etmek, hodak yıldızı, hodayı armudu, hokka çentiği, holândrik gen, holdingleşmek, holdur holdur, holokristalin, holorahişizis, Holothuroidea, homcuk homcuk, homoiyosmotik, homoiyozmotik, homojen bölge, homojenizatör, homojenleşmek, homorizik kök, homotopik tip, hongür hongür, hopala biçmek, hopına binmek, ...

12 harfli

hobba gitmek, hodibiklemek, hokka çukuru, holdingleşme, holdur hoyuk, holliyhlemek, holobazidyum, holokrin bez, holometabola, holometaboli, holoörohalin, holoplankton, holotüritler, Holştayn atı, holta vurmak, homa peyniri, homba durmak, homeomorfizm, homeotik gen, Homo mensura, homo sapiens, ...

11 harfli

hobuç etmek, hobuş etmek, hoca düğünü, hoda karısı, hodangiller, hodullanmak, Hoizan ırkı, hokkabazlık, holdurholuz, holeklenmek, holliklamah, holliklemek, Holocephali, holoendemik, holomctabol, holometabol, holopelajik, holoselüloz, holta etmek, hom kümeler, homa durmak, ...

10 harfli

hobbulamak, hobuçlamah, hod kemiği, hoduklamak, hoduldamak, hoduranmak, hog kolera, hohurdamak, hokka gibi, hokurdamak, holiganlık, Hollandaca, Hollandalı, hollilemek, holobentik, Holothyrus, Holotricha, holuslamak, homahlamah, homaklamak, homeodomen, ...

9 harfli

hobbanmak, Hocabeyli, Hocahacip, Hocahasan, Hocavakıf, hodbinlik, hodelemek, hodkâmlık, hodpesent, hoflanmak, hoğduracı, hoho günü, holdurhop, holis otu, Hollahacı, hollanmak, hollatmah, hollatmak, hollâyası, holobranş, holoenzim, ...

8 harfli

hobbişli, hobuçmak, Hocaoğlu, Hocatman, hodalama, hodaydan, hodbehot, hodulluk, hodurmak, hoflamak, hoğlamak, hohlamak, hohlanık, hohlanım, hohlantı, hohlatan, hokkabaz, hoklamak, hokramak, hol kasa, holdever, ...

7 harfli

hobbiyh, hobirya, Hocaali, Hocabey, hocacık, Hocaköy, Hocalar, hocalıh, hocalık, hoçapur, hoçuruk, hod hod, hodabık, hodakçı, hodalak, hodaman, hodemek, hodibik, Hodoğlu, hodulca, hohalak, ...

6 harfli

hobbak, hobban, hobisi, Hocalı, hoççak, hodala, hodana, hodbin, hoddak, hoddik, hoddoz, hodduk, hodkâm, hodman, hodrum, hoduma, hodunş, hofmak, hoggul, hoğlum, hohame, ...

5 harfli

hoban, hobba, hobek, hobur, hobuz, hocar, hoçan, Hoçaş, hoçka, hoçuk, hoçum, hoçur, hodah, hodak, hodal, hodan, hodar, hoday, hodol, hodos, hodra, ...

4 harfli

hobi, hobu, hoca, hocu, hode, hodu, hogu, hoho, hohu, hoke, hoki, hoku, hola, hôle, holi, holt, holu, holü, homa, hôme, homo, ...

3 harfli

HOA, hoc, hoç, hod, hoğ, hoj, hol, hom, hon, hop, hor, hoş, hot, hov, hoy, hoz

2 harfli

ho

Kelime Ara