ho

ho

1. Şu, o. 2. Ey. 3. Öküze seslenme ünlemi.


ho!

Öküzleri harekete getirmek için kullanılan ünlem. || ho demek: gayret etmek; gayrete getirmek || hele (haydi) ho de!: hadi bakalım biraz gayret!


ho

Hoş, aslında, sanki, bk. hom


ho

0, şu


ho

Bir seslenme ünlemi: hey


Ho

kim. Holmiyum elementinin simgesi.


ho, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', şeklindedir.
ho kelimesinin tersten yazılışı oh diziliminde gösterilir.