tetikte (veya tetik) olmak (veya beklemek veya bulunmak veya durmak)

tetikte (veya tetik) olmak (veya beklemek veya bulunmak veya durmak)

her an uyanık ve hazır bulunmak: “Güldane tehlikeyi sezmiş gibi tetikte.” -T. Buğra. “Onun sakinliği etrafta tetikte bekleyen karısına, çocuklarına da geçti.” -N. Cumalı. “Hele kendini güçlü hissederse tetik ol, basbayağı saldırganlaşır.” -A. İlhan.


tetikte (veya tetik) olmak (veya beklemek veya bulunmak veya durmak) için benzer kelimeler


tetikte (veya tetik) olmak (veya beklemek veya bulunmak veya durmak), 68 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 't', 'i', 'k', 't', 'e', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 't', 'e', 't', 'i', 'k', ')', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'b', 'u', 'l', 'u', 'n', 'm', 'a', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
tetikte (veya tetik) olmak (veya beklemek veya bulunmak veya durmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamrud ayev kamnulub ayev kemelkeb ayev( kamlo )kitet ayev( etkitet diziliminde gösterilir.