İçinde KA geçen kelimeler

İçinde KA geçen kelimeler 30753 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ka aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ka anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KA geçen kelimeler

25 harfli

(ayakkabı) ayağını vurmak, (bir işin) ucunu kaçırmak, (bir şeyi) açığa çıkarmak, (bir şeyin) arkası gelmek, (bir yere) kakılıp kalmak, (birine) yukarıdan bakmak, (birini) çileden çıkarmak, (birini) yalancı çıkarmak, (birinin) iştahı kabarmak, (birinin) kafasını vurmak, (birinin) kanını kurutmak, (birinin) kapısını çalmak, (birinin) kuyusunu kazmak, (birinin) leşini çıkarmak, (birinin) maskarası olmak, (birinin) sakalına gülmek, (bu işe) Rufailer karışır, acele yürüyen yolda kalır, Afrika Ekonomik Topluluğu, ağzından baklayı çıkarmak, akacak kan damarda durmaz, ...

24 harfli

(...) aşağı (...) yukarı, (bir işin) sakalı bitmek, (bir şey) kanına işlemek, (bir şeyde) karar bulmak, (bir şeyin) kanını emmek, (birini) arkada bırakmak, (birini) karşısına almak, (birini) maskaraya almak, (birini) yer kabul etmez, (birinin) ağzını kapamak, (birinin) ağzını tıkamak, (birinin) kanına susamak, (birinin) kaydını silmek, (biriyle) mülakat yapmak, (toprağın) tav kabarması, ABO kan grupları sistemi, acele işe şeytan karışır, açığa çıkarıcı faktörler, açlıktan ölmeyecek kadar, Afrika çizgili tekirciği, Afrika İktisat Komisyonu, ...

23 harfli

(bir şey) akılda kalmak, (bir şeyden) kapı açmak, (bir şeyin) dozu kaçmak, (bir yere) kapağı atmak, (bir yere) temel kakmak, (birinde) dil bir karış, (birinden) yaka silkmek, (birine) kavuk sallamak, (birini) açığa çıkarmak, (birini) sarakaya almak, (birinin) başına kalmak, (birinin) hatırı kalmak, (birinin) kanı kaynamak, (birinin) kanlısı olmak, (birinin) üstüne kalmak, AB ulaştırma politikası, ABD dışişleri bakanlığı, absolüt kalp yetmezliği, açık semalar politikası, açıktan (para) kazanmak, adenoid kistik karsinom, ...

22 harfli

(aralarında) kan olmak, (bir işe) adı karışmak, (bir işten) el yıkamak, (bir şeyden) kâm almak, (bir şeyi) katık etmek, (birinde) kalp olmamak, (birine) kan kusturmak, (birine) kanı kaynamak, (birini) kayışa çekmek, (birinin) eline kalmak, (birinin) kârı olmamak, (birinin) yüzüne karşı, 9-10 Ağustos Kararları, AB bölgesel politikası, AB kalkınma politikası, abecesel konu kataloğu, Abu Dabi Kalkınma Fonu, adda aldatıcı markalar, adî deniz kaplumbağası, Afrika ulusal kongresi, ahı gitmek vahı kalmak, ...

21 harfli

... kandan ... kandan, (bir şey) kapak atmak, (birinden) kan gitmek, (birine) dil çıkarmak, (birine) karşı durmak, (birine) karşı gelmek, (biriyle) kafa bulmak, (üstüne) kalem çekmek, AB akdeniz politikası, abluka altında tutmak, açık bütçe politikası, açık kangal tavlaması, açık pazar politikası, açma kapama belirteci, ad kayıt istek paketi, adını ...-ye çıkarmak, Afrika Birliği Örgütü, Afrika cırtlak sıçanı, Afrika uyku hastalığı, Afrika-Avrasya Kuşağı, ağ bağdaştırıcı kartı, ...

20 harfli

(birine) kanat açmak, (birine) kara çalmak, (birine) kastı olmak, 1 Temmuz bankacılığı, 10 Ağustos Kararları, AB enerji politikası, AB kültür politikası, AB ortak karar usulü, AB sağlık politikası, açık kapı politikası, açıklanmamış kalıntı, açıklığa kavuşturmak, adamlık sende kalsın, adenokistik karsinom, adezyo intertalamika, adil ve kalıcı çözüm, Afrika cırlak sıçanı, Afrika domuz humması, Afrika Kalkınma Fonu, Afrika panzer ordusu, Afrika-Avrupa Kuşağı, ...

19 harfli

... demeye kalmamak, (at) tırısa kalkmak, (birini) kan boğmak, (esmer) korur kabuk, (kemik) kaynaştırgı, 1947 Kalkınma Planı, 4 Ağustos Kararları, AB Bakanlar Konseyi, abızamzak çamkavak, aç elini kora sokar, açık ağız aç kalmaz, açık alan katsayısı, açık kalp ameliyatı, açlık katabolizması, ad referandum kabul, adam içine karışmak, Afrika aslan avcısı, Afrika at hastalığı, Afrika yaban köpeği, Afyonkarahisarlılık, agraf çıkarma pensi, ...

18 harfli

a´dan z´ye (kadar), Abdılkadir Geylani, ablukayı kaldırmak, abuzamzak kayabaşı, Acıtgan, (acıtkan), açık kalıplı dövme, açık kapı bırakmak, açık kapı siyasası, açık kapı siyaseti, açıklık politikası, açılı kötü kaynama, açılımın katsayısı, adçekmeyi kazanmak, Afrika cüce çiklit, Afrika misk kedisi, Afrika sahil ateşi, Afrika yaban eşeği, ağır kayba uğramak, ağtabaka yarışması, ailevi akantolizis, ak kuyruklu kartal, ...

17 harfli

(söz) abes kaçmak, 24 Ocak Kararları, 5 Nisan Kararları, 7 Eylül Kararları, AB göç politikası, açık kapı bırakma, açık kapı hırsızı, açılan örümcekağı, açınık kaynaşması, adipöz göz kapağı, Afrika miskkedisi, Afrika yabaneşeği, afrikalılaştırmak, afro amerikalılar, ağdalık katsayısı, ağzı kalabalıklık, ağzı teneke kaplı, ağzından kaçırmak, ak kanatlı toygar, Akabane hastalığı, akaçlama galerisi, ...

16 harfli

AB kanguru grubu, abecesel katalog, acı delikanlılık, acığını çıkarmak, acısını çıkarmak, aç, yanından kaç, açığını çıkarmak, açıklık kazanmak, açılma - kararma, açlık alkalozisi, Adana Mutabakatı, adın addara kala, Adliyye Vekâleti, Afrika çekirgesi, Afrika deve kuşu, Afrika dikenlisi, Afrika gergedanı, afrika gül ağacı, Afrika lamantini, Afrika menekşesi, Afyonkarahisarlı, ...

15 harfli

32 Sayılı Karar, 6-merkaptopürin, AB politikaları, Abel kategorisi, ablukayı yarmak, aç susuz kalmak, açı - karşı açı, açık kahverengi, adı kaldırılmak, afı kafı yutmak, Afrika devekuşu, Afrika manatisi, afrika-i osmani, ağ arayüz kartı, ağaçkakangiller, ağız kalabalığı, ağtabaka çukuru, ağzı kara olmak, ağzından kapmak, ah yerde kalmaz, Ahıska Türkleri, ...

14 harfli

(os) gözkapağı, abdesti kaçmak, abrukaya almak, acabada kalmak, Acheson kararı, aç açık kalmak, açık kalplilik, açıkta kadılar, açısal katsayı, adını çıkarmak, afkanı kalkmak, afrika abanozu, Afrika boynuzu, Afrika ceylânı, Afrika lenfomu, Afrika mandası, Afrika muzculu, Afrika tenyası, Afyonkarahisar, ağ bankacılığı, ağ örme kalıbı, ...

13 harfli

abazan kalmak, Abdülkadirköy, açı katsayısı, açılı kaplama, adalet kapısı, adem kasidesi, adenokarsinom, adım kalgımak, adım kaydırma, afakan tutmak, afişte kalmak, Afrika domuzu, Afrika koyunu, Afrika manatı, Afyon kaymağı, ağaç kabardan, ağaç kabartan, ağbat karabat, ağız kanaması, ağız kankıran, ağız mızıkası, ...

12 harfli

abdüktör kas, acebe kalmak, açık kapamak, açılış kaydı, açma makarna, adı kalasıca, adi ıskarmoz, afakan ölümü, afakanlanmak, afıkan olmak, aflaka almak, Afrika eşeği, afrika maunu, Afroamerikan, aga çıkarmak, agızlı kazma, ağaç kaplama, ağaç matkabı, ağaçkakanlar, ağır kapatım, ağırkanlılık, ...

11 harfli

a - katmanı, Ab kategori, Abdülkahhar, abıyakavlak, abrakadabra, acı kavrama, acıkabilmek, âciz kalmak, aç kabadayı, açık kalpli, açık kangal, ad çıkarmak, ad kazanmak, adenokanser, adres kartı, adüktör kas, af çıkarmak, Afrika fili, Afrikacılık, Afrikalılık, ağaç kabuğu, ...

10 harfli

Abdılkadır, Abdılkadir, Abdulkadir, Abdülkadır, Abdülkadir, acı karpuz, acı kavruk, acıkabalak, acıkabilme, acıkalabak, aç karnına, açık kabuk, açık kabul, açık kalıp, adap erkân, adı kalmak, adipikasit, adli makam, afkalanmak, ağ katmanı, ağa kapısı, ...

9 harfli

Abdukadır, abucankak, Acarkatun, acı kavak, acı kavun, acı kokan, aç kalmak, açık kapı, açık kart, açîk kara, açu bakan, adıkaynak, afkalamak, ağ kayığı, ağ tabaka, ağa kadın, ağaçkakan, ağcakanat, ağırkanlı, ağsal kat, ağzı kara, ...

8 harfli

abazıpka, abrıkaya, acı kara, Açıkağıl, açıkağız, Açıkalan, Açıkalın, Adakasım, adikavya, Afrikalı, ağ kafes, ağ muska, Ağakatun, Ağcakaya, Ağılkaya, Ağırkaya, ağtabaka, Ağzıkara, ahzükabz, ak kabak, ak kanat, ...

7 harfli

abaskal, ablakat, abuskal, Acarkan, acıkara, acıtkan, Adakale, Adarkan, agrekan, ahacıka, ahanaka, ahılkan, akabbağ, akabbak, akabuka, akademi, Akaltan, akaltın, akamber, Akantaş, akantom, ...

6 harfli

abıkat, abloka, abluka, abrıka, abukat, Abuşka, acıkak, açıkak, afakan, afıkan, Afrika, aftaka, ağ kat, Ağakan, Ahıska, ak kan, ak kat, akabat, Akabay, Akabey, akadaş, ...

5 harfli

abaka, acıka, açkaç, afkan, ahkâm, akaba, akabe, akaca, akait, akaju, akala, Akalp, akana, akani, akant, Akata, akkan, akkap, Akkar, akkaş, akuka, ...

4 harfli

akaç, Akad, akak, Akal, akan, akar, akaş, akay, akka, alka, anka, arka, ayka, baka, beka, bika, buka, caka, cıka, cuka, çaka, ...

3 harfli

aka, ÇKA, kaa, kab, kac, kaç, kad, kâe, kaf, kağ, kah, kak, kal, kam, kan, kap, kar, kas, kaş, kat, kav, ...

2 harfli

ka

Kelime Ara