KA ile biten kelimeler

KA ile biten veya sonunda KA olan kelimeler 1179 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ka aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ka anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KA ile biten kelimeler

25 harfli

keratokonjuktivitis sikka, sinapsis dendrodendritika, sinapsis somatodendritika

24 harfli

dermatorajiya parazitika, diyafragma sella tursika, eventrasyo diyaframatika, osteitis fibroza kistika, regio mammariya torasika, vena perikardiakofrenika

23 harfli

anahtar teslimi fabrika, arterya brakiyosefalika, artikulasyo sakroilyaka, Bipartizan Dış Politika, çevrim karşıtı politika, elektriksel çift tabaka, gözünün içine baka baka, harcama kısıcı politika, kütüğe yazılmamış marka, ligamentum teres vezika, linea intertrokanterika, mastitis blastomikotika, miyokarditis travmatika, perikarditis travmatika, plika gastropankreatika, plika hepatopankreatika, sinapsis aksodentritika, sinapsis somatosomatika, vena pudendoepigastrika

22 harfli

arterya ileosekokolika, fleksura diyaframatika, indikasyo profilaktika, indikasyo simptomatika, lenfangitis epizootika, retikulitis travmatika, tersine çeviren tabaka

21 harfli

çevrim yanlı politika, deflasyonist politika, dermatitis eskoratika, dermatitis travmatika, eminensiya ilyopubika, kartilago epiglottika, sinapsis aksoaksonika, sinapsis aksosomatika, stomatitis travmatika, şistosomozis japonika, vallekula epiglottika

20 harfli

adezyo intertalamika, anatomia sistematika, anatomia topografika, appendises epiploika, ara periyodik tabaka, arterya kremasterika, avro odaklı politika, diyatezis hemorajika, dorsum sella tursika, geri çevrilmiş marka, glossitis travmatika, hepatozis diyetetika, kural bazlı politika, monomoleküler tabaka, plika ariepiglottika, regio brakiosefalika, regio hipokondriyaka, regio sternosefalika

19 harfli

arterya masseterika, beta kırmalı tabaka, bir lokma bir hırka, dermatitis aktinika, dermatitis kalorika, gözakı, sert tabaka, koryokapiler tabaka, kütüğe yazılı marka, Oenanthe pleschanka, plika duodenokolika, plöra diyaframatika, plöra perikardiyaka, sistitis hemorajika, stomatitis mikotika, vena brakiosefalika, vena muskulofrenika

18 harfli

anatomia şirurjika, arterya prostatika, bursa trokanterika, dermatitis termika, dermatitis toksika, fasya endotorasika, gangliya kardiyaka, gangliya otonomika, glandula kardiyaka, glandula ureterika, glossitis alerjika, impresyo abomazika, impresyo kardiyaka, insisura kardiyaka, keratozis seborika, larengitis kronika, Oncorhynchus nerka, orta kaplar-tabaka, otitis labirentika, pars parasimpatika, purpura hemorajika, ...

17 harfli

ayırımcı politika, fasya masseterika, fossa epigastrika, fossa masseterika, germinatif tabaka, halkalanmış halka, impresyo gastrika, özel izinli banka, plika antitragika, regio epigastrika, regio masseterika, simfisis işyadika, tahsil eden banka, valvula limfatika, vena kramesterika, vertebra torasika

16 harfli

alopesia toksika, arterya hepatika, arterya torasika, bırakılmış marka, bildirimci banka, deri altı tabaka, eminensiya konka, fimbriya ovarika, iç kaplar tabaka, impresyo omazika, keratinli tabaka, korpora kardiaka, papilla mekanika, periyodik tabaka, plika sekokolika, regio zigomatika, retiküler tabaka, tanecikli tabaka, vena masseterika, vena pankreatika

15 harfli

araknoid tabaka, arterya ovarika, arterya sölyaka, barışçıl abluka, bulla timpanika, çarliston marka, çaşka çaparaşka, çembersel halka, çokuluslu banka, değişmeli halka, fiskal politika, granüllü tabaka, hayvansal muska, keratitis sikka, pars prostatika, plika ureterika, regio kardiyaka, serbest mıntıka, spina iskiadika, trigonum vezika, vajina karotika, ...

14 harfli

aorta torasika, artritis ürika, biçimsel muska, bitkisel muska, damızlık yarka, dikensi tabaka, febris atipika, güngörmez yaka, kıkırdak halka, kolonyal şapka, markajcı marka, Ovoides fahaka, önleyici marka, papilla konika, pars kardiyaka, pars simpatika, pars timpanika, plöritis sikka, radiks klinika, serviks vezika, silindir şapka, ...

13 harfli

akademik zekâ, alametifarika, anahtarlıtoka, analitik zekâ, bileşik spika, birimli halka, bisiklet yaka, bursa ovarika, dermal tabaka, dorsal tabaka, düzmebazilika, elmabaş patka, hipural plaka, Horzumalayaka, ışıldak muska, jenerik marka, karabaş patka, kılgısal zekâ, kırmızı plaka, kokusal marka, krista ilyaka, ...

12 harfli

apeks vesika, arkası yufka, âsâr-ı atîka, balıkçı yaka, bazal tabaka, camsı tabaka, çapraztabaka, damar tabaka, dış politika, fasya ilyaka, geçici plaka, haydari yaka, ikiz fabrika, iliyen şapka, masıralıtoka, mekanik zekâ, mozaik plaka, noksan halka, parlak halka, pasbaş patka, pilorik seka, ...

11 harfli

aracı banka, bağrı yufka, bağrı yüfka, başka başka, boğrı yufka, degaje yaka, demir şapka, dönü/dakika, gölge marka, hırsız zoka, iç politika, kazık marka, klinik vaka, konik şapka, kurşun yaka, lider marka, lithia mika, mantar yaka, müteferrika, ortak marka, polar halka, ...

10 harfli

akka dukka, alt tabaka, amir banka, Antarktika, asarıatika, bağrı yoka, bağrı yuka, Büyükhırka, çoklu zekâ, dilli toka, düşe kalka, gebe halka, genel zekâ, kayık yaka, kızıl şaka, Küçükhırka, nitrofoska, orta halka, ön kuluçka, özel banka, özel marka, ...

9 harfli

ağ tabaka, alt halka, Altınyaka, ana marka, arka arka, Aslanyaka, Aydınyaka, baba çıka, bacaluşka, badaluşka, Bahçeyaka, balalayka, ballışıka, bârı yuka, barnıyuka, bata çıka, beceluşka, bedeluşka, bedoluşka, Belenyaka, berî yaka, ...

8 harfli

abazıpka, ağ muska, ağtabaka, alaturka, alayımka, Altıyaka, anasarka, andatıka, armonika, Babayaka, bambaşka, barıyuka, bazilika, berdinka, çapraşka, dahanaka, derbukka, Dereyaka, ebenneka, Elmayaka, Erenyaka, ...

7 harfli

ahacıka, ahanaka, akabuka, alafaka, Alayaka, alıfaka, alifaka, amarıka, amarika, Amerika, babuşka, Bağyaka, balçika, ballıka, bastika, başkaka, batalka, batılka, bavuska, Bedreka, Belçika, ...

6 harfli

abloka, abluka, abrıka, Abuşka, Afrika, aftaka, Ahıska, akmika, akuçka, akuşka, Akyaka, alarka, alaşka, ali ka, alpaka, ancaka, antika, apuşka, arızka, arnika, avrıka, ...

5 harfli

abaka, acıka, akuka, alaka, alika, ameka, araka, baçka, bakka, banka, barka, baska, başka, bıçka, bılka, bışka, bolka, boşka, buçka, bukka, bulka, ...

4 harfli

akka, alka, anka, arka, ayka, baka, beka, bika, buka, caka, cıka, cuka, çaka, ÇEKA, çıka, çoka, çuka, dıka, duka, düka, eskâ, ...

3 harfli

aka, ÇKA, pKa

2 harfli

ka

Kelime Ara