bağdaştırıcı türü

bağdaştırıcı türü İng. adapter type

bağdaştırıcı türü için benzer kelimeler


bağdaştırıcı türü, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 't', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
bağdaştırıcı türü kelimesinin tersten yazılışı ürüt ıcırıtşadğab diziliminde gösterilir.