bağdaştırıcı adresi

bağdaştırıcı adresi İng. adapter address

bağdaştırıcı adresi için benzer kelimeler


bağdaştırıcı adresi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'a', 'd', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
bağdaştırıcı adresi kelimesinin tersten yazılışı iserda ıcırıtşadğab diziliminde gösterilir.