bağdaştırıcı dizilimi

bağdaştırıcı dizilimi İng. adapter string

bağdaştırıcı dizilimi için benzer kelimeler


bağdaştırıcı dizilimi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'd', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
bağdaştırıcı dizilimi kelimesinin tersten yazılışı imilizid ıcırıtşadğab diziliminde gösterilir.