D türü bölge

D türü bölge İng. type D region

(İstatistiksel sınamalar) Birkaç evrendeğer içeren yalın önsavları sınamak için oluşturulan yansız dönüşül bölge.


D türü bölge için benzer kelimeler


D türü bölge, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', ' ', 't', 'ü', 'r', 'ü', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', şeklindedir.
D türü bölge kelimesinin tersten yazılışı eglöb ürüt D diziliminde gösterilir.