A türü dizi

A türü dizi İng. type A series

bk. Gram-Charliar dizisi (A türü.)


A türü dizi için benzer kelimeler


A türü dizi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', ' ', 't', 'ü', 'r', 'ü', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
A türü dizi kelimesinin tersten yazılışı izid ürüt A diziliminde gösterilir.