C türü dizi

C türü dizi İng. type C series

bk. Gram-Charlier dizisi (C türü).


C türü dizi için benzer kelimeler


C türü dizi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, C harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'C', ' ', 't', 'ü', 'r', 'ü', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
C türü dizi kelimesinin tersten yazılışı izid ürüt C diziliminde gösterilir.