ad türü

ad türü İng. name category

1. Tek çeşitli birinci basamak adlarının öbeğinden oluşan dizimsel tür. 2. Çok çeşitli birinci basamak dilinde belli bir evrenin öğelerini gösteren adların öbeğinden oluşan dizimsel tür. 3. Genel olarak herhangi bir değişken çeşidinin değerlerini gösteren adların öbeğinden oluşan dizimsel tür.


ad türü için benzer kelimeler


ad türü, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', ' ', 't', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
ad türü kelimesinin tersten yazılışı ürüt da diziliminde gösterilir.