B türü dizi

B türü dizi İng. type B series

bk. Gram-Charlier dizisi (B türü).


B türü dizi için benzer kelimeler


B türü dizi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', ' ', 't', 'ü', 'r', 'ü', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
B türü dizi kelimesinin tersten yazılışı izid ürüt B diziliminde gösterilir.