B türü bölge

B türü bölge İng. type B region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrenedeğer içeren birleşik bir önsavı sınamak için oluşturulan yansız dönüşül bölge.


B türü bölge için benzer kelimeler


B türü bölge, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', ' ', 't', 'ü', 'r', 'ü', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', şeklindedir.
B türü bölge kelimesinin tersten yazılışı eglöb ürüt B diziliminde gösterilir.