determinant

determinant Fr. déterminante

a. mat. Birkaç bilinmeyenli birinci dereceden eşitlik sistemlerini çözmede kullanılan yardımcı cebirsel anlatım.


determinant

bk. belirten.


determinant için benzer kelimeler


determinant, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 't', 'e', 'r', 'm', 'i', 'n', 'a', 'n', 't', şeklindedir.
determinant kelimesinin tersten yazılışı tnanimreted diziliminde gösterilir.