İçinde SİM geçen kelimeler

İçinde SİM geçen kelimeler 1305 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sim aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sim anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SİM geçen kelimeler

25 harfli

belirtisiz isim tamlaması, çarpma ve bölme simgeleri, çekimin isimsel şekilleri, gangliya trunsi simpatisi, Hilbert maksimal dönüşümü, kamu kesimi menkul değeri, kıkırdaklı kaynaşım kesim, mevsimsel anöstrüse geçiş, mevsimsizleştirilmiş veri, muskulus latissimus dorsi, Ophiomorus punctatissimus, resim yazısı (hiyeroglif), saydam resim doldurmalığı, simetrik ikidoğrusal form, ters simetrik determinant, Vater Pacini cisimcikleri, yabancı cisim dev hücresi, yürüyen mevsimlik değişim, zincirleme isim tamlaması

24 harfli

belirtili isim tamlaması, çift resimli canlandırma, Döhleinklüzyon cisimciği, etki alanı isim çözücüsü, gelecek zaman isim-fiili, iki kesime bölmeli arama, karotis cisimciği tümörü, karotit cisimciği tümörü, maksimal integral eğrisi, paroksimal hemoglobinüri, proksimal kıvrımlı tübül, reel kesim güven endeksi, resim taşıyıcı yinelenim, saydam resim değiştirici, saydam resim göstericisi, simetrik yüz dermatozisi, simiyan virüsü 40, SV 40, sürekli-kesimli akınlama, toplamsal mevsimsel etki, ultimobranşiyal cisimcik

23 harfli

antagonistik simbiyozis, belirtmesiz isim çekimi, Heinz-Ehrlich cisimciği, hiperbolün asimptotları, karıncıl-yolakçıl kesim, karşıtkesimli araştırma, kesimsel gelir dağılımı, kesimsel uyum kredileri, malasimilasyon sendromu, mevsime bağlı çiftleşme, mevsimlik dalgalanmalar, O ve o Landau simgeleri, proksimal dalgalı kanal, reel kesim güven dizini, saniyede resim (sayısı), tek resimli canlandırma, ters simetrik fonksiyon, Weibel-Palade cisimciği, yabancı cisim pnömonisi

22 harfli

asidofilik cisimcikler, asimetrik karbon atomu, bağırsak tepkiç kesimi, benzeşme ~ asimilasyon, bırakıntı metal kesimi, Bir kesimli perçinleme, büyük boy saydam resim, Christoeffel simgeleri, Councilmancisimcikleri, fiilden isim yapım eki, geniş zaman isim-fiili, ikinci kutup cisimciği, indikasyo simptomatika, isim çekiminde almaşım, isim fiil ~ kılış ismi, kesime bağlı eyaletler, Koch mavi cisimcikleri, konstruktiv simbiyozis, mevsim sınır tarihleri, resim yorumlama ölçeri, saydam resim bakımlığı, ...

21 harfli

abeceli sayısal simge, akış çizeneği simgesi, ansa proksimalis koli, baskı resim sanatları, bozuk kesim adresleme, cebirsel kapalı cisim, disjunktif simbiyozis, doğumcul yatın kesimi, en ince simgeleştirme, fiziksel kesimli disk, Gamma-Gandy cisimciği, isim hakkı sözleşmesi, isimle fıfat bileşiği, karboksimetil selüloz, kıvılkesimsel çözelti, konjunktiv simbiyozis, konsolide kamu kesimi, Malpighi cisimcikleri, Meissner cisimcikleri, refraktil cisimcikler, resim değiştirim yönü, ...

20 harfli

artikulasyo simpleks, asimetri potansiyeli, asimetrik federalizm, badak torbası kesimi, belirsiz sinir kesim, bireysel pil simgesi, boğmukçul yay kesimi, Call-Exner cisimciği, değişkenli kesimleme, dizileyici kesimleme, dizimsel tür simgesi, düzleme göre simetri, fiille isim bileşiği, harekette olan cisim, Howel-Jollycisimciği, isimle fiil bileşiği, kamu kesimi yatırımı, kara cisim sıcaklığı, kesimsel arılaştırma, Kristoffel simgeleri, mevsimlik salınımlar, ...

19 harfli

Abacus cisimcikleri, altın kesim yöntemi, Aschoffcisimcikleri, Bollinger cisimciği, böbrek cisimcikleri, Ceratotherium simus, cos ve tg simgeleri, dibir (dübür) kesim, düşey yelpaze kesim, eksene göre simetri, ferruginöz cisimcik, fiilden türeme isim, fonksiyon simgeleri, Guarnieri cisimciği, güç saptama simgesi, ikozahedral simetri, inklüzyon cisimciği, intima cisimcikleri, isimden türeme fiil, isimden türeme isim, isimlendirilebilmek, ...

18 harfli

acoustic simulator, alfa-sayısal simge, apoptotik cisimcik, asimptotik eşitlik, atretik sarı cisim, Binet-Simon ölçeği, cankurtaran simidi, canlıresim alıcısı, değişiklik simgesi, dosya kayıt kesimi, elementer cisimcik, faktöriyel simgesi, geometrik cisimler, hareket eden cisim, Hassalcisimcikleri, ikincil sarı cisim, isimlendirilebilme, isimli zamir öbeği, kaba simgeleştirme, kâr maksimizasyonu, kara cisim ışınımı, ...

17 harfli

(os) omurga kesim, alçı kazıma resim, asimetrik solunum, asimptotik açılım, asimptotik vektör, asteroid cisimcik, bilateral simetri, bileşik resim imi, cebirsel simgeler, Civatte cisimciği, çırpıştırma resim, çiftleşme mevsimi, çok resimli işlem, değişken simgeler, dokunca ve eksime, dokunma cisimciği, Elaphe longissima, Fedorov cisimleri, görüntü simgeleri, hiyalin cisimciği, ikiz resim işlemi, ...

16 harfli

Anisakis simplex, asimetrik tehdit, berk isim çekimi, birleşme simgesi, borsa simsarlığı, butoksikarboksim, can simidi olmak, deri altı kesimi, dihidroksimorfin, Dutchercisimciği, geleneksel kesim, güdük üstü kesim, Hamilton simgesi, iri taneli kesim, isim işletme eki, isimlendirebilme, isimlendiriverme, isimler bileşiği, kaligrafik simge, kanser cisimciği, kayıt dışı kesim, ...

15 harfli

ad veya ad isim, ara resimleyici, asimetrik bilgi, asimetrik savaş, asimptotik eğri, bademcik kesimi, bayrak merasimi, büyük O simgesi, camboyama resim, cenaze merasimi, cisimleşebilmek, Dedekind kesimi, dimetilglioksim, Döhle cisimciği, Ens realissimum, erdenlik kesimi, eşitlik simgesi, gereksime fiili, gerilim simgesi, Heinz cisimciği, helikal simetri, ...

14 harfli

Aedes simpsoni, Ametocisimciği, arcsin simgesi, artık cisimler, asimptotik yön, atlanmış resim, azalma simgesi, Barr cisimciği, bazal cisimcik, bebenek kesimi, bellenir simge, birey simgeler, birincil kesim, bürüngü kesimi, canlı cisimler, cisimlendirmek, cisimleşebilme, cisimleştirmek, çift boy resim, çift desimetre, daraltı kesimi, ...

13 harfli

? (pi)simgesi, açılış kesimi, Allah taksimi, anahtar kesim, aygıt simgesi, bağlam kesimi, Barrcisimciği, bileşik cisim, bileşik resim, birleşik isim, borsa simsarı, butokarboksim, bürgeç kesimi, cisim merceği, cisimlendirme, cisimleştirme, çiftdesimetre, dağlama resim, daraltı kesim, desimetre küb, desimetre küp, ...

12 harfli

abaza kesimi, akşam simidi, ana resimler, ara resimler, aşım mevsimi, bağak kesimi, bağır kesimi, bağlam kesim, benzoinoksim, billur cisim, bitevi kesim, bizcil kesim, bürmeç kesim, cisim kuramı, çıplak resim, damar kesimi, desimetrelik, dılak kesimi, disimilasyon, dokut kesimi, endosimbiyoz, ...

11 harfli

âdet kesimi, ağrı kesimi, asimilasyon, basit cisim, baskı resim, benzoksimat, beyaz cisim, boy simgesi, bozuk kesim, börk kesimi, burun kesim, büyük kesim, büyük simge, camsı cisim, canlı resim, ceza kesimi, cisimlenmek, cisimleşmek, çiğa kesimi, çirkinsimek, çizgi resim, ...

10 harfli

ad simgesi, apış kesim, asimlasyon, av mevsimi, aydınkesim, börk kesim, buka kesim, can simidi, canlıresim, cisimlenme, cisimleşme, çiçeksimek, çift resim, çözülkesim, dal kesimi, dansimetre, densimetre, dil kesimi, duodesimus, Eusimulium, eyleksimek, ...

9 harfli

ana kesim, asimetrik, boyaresim, bu kesime, cam resim, cins isim, çiçeksime, desimetre, dış kesim, dış simge, dip kesim, düğesimek, düvesimek, düz kesim, et kesimi, faksimile, goresimek, göresimek, göz kesim, gülesimek, halıresim, ...

8 harfli

altkesim, Asimegül, asimetri, asimptot, beksimet, bessimet, camresim, cisimcik, Çaysimav, çiğsimek, çiğsimit, çiysimek, dinsimek, duodesim, düvesime, göresime, Gülsimin, hapsimat, has isim, hersimek, isimecik, ...

7 harfli

ad isim, analsim, asimile, bâsimet, bêsimet, çisimek, desimal, desimus, dilisim, efsimek, elsimek, ersimek, essimek, evsimek, Gülsima, içcisim, isimlik, isimsiz, kesimci, kesimiş, kesimli, ...

6 harfli

Aysima, bersim, Besime, cessim, esimce, Esimli, evsime, Gülsim, iresim, isimci, isimli, isimlü, mağsim, maksim, mevsim, Nesime, Nesimi, Nursim, Rasime, Simavi, Simber, ...

5 harfli

Asime, Aysim, besim, bisim, cesim, cisim, esime, evsim, hesim, kesim, nesim, Rasim, resim, simah, simak, Simav, Simay, sîmek, simel, simen, simet, ...

4 harfli

esim, isim, sima, sime, simi

3 harfli

sim

Kelime Ara