İçinde SİME geçen kelimeler

İçinde SİME geçen kelimeler 189 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sime aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sime anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SİME geçen kelimeler

25 harfli

simetrik ikidoğrusal form, ters simetrik determinant

24 harfli

iki kesime bölmeli arama, simetrik yüz dermatozisi

23 harfli

mevsime bağlı çiftleşme, ters simetrik fonksiyon

22 harfli

asimetrik karbon atomu, kesime bağlı eyaletler, simetrik bilineer form, trietoksimetoksipropan

21 harfli

karboksimetil selüloz

20 harfli

asimetri potansiyeli, asimetrik federalizm, düzleme göre simetri, noktaya göre simetri, simetrik determinant, simetrojenik bölünme, ters simetrik matris

19 harfli

eksene göre simetri, ikozahedral simetri

18 harfli

metilsülfoksimetan, simetri elemanları, simetrik fonksiyon, sinirsel besimsime

17 harfli

asimetrik solunum, bilateral simetri, dokunca ve eksime, simetri varsayımı, simetrik çekirdek, simetrik noktalar, simetrik operatör, taksimetre ölçevi

16 harfli

asimetrik tehdit, simetrik bağıntı, simetrik polinom

15 harfli

asimetrik bilgi, asimetrik savaş, gereksime fiili, helikal simetri, ışınsal simetri, küresel simetri, laktodansimetre, Simental sığırı, simetri düzlemi, simetri merkezi, simetrik matris

14 harfli

çift desimetre, desimetre kare, global simetri, kompleksimetri, radyal simetri, sarmal simetri, sferik simetri, simetri işlemi, simetrik bilgi, simetrik işlem

13 harfli

çiftdesimetre, desimetre küb, desimetre küp, içeri evsimek, kesime vermek, kesime yazmak, oksimetazolin, simetrik fark, simetrisizlik, Zeytinsimeyva

12 harfli

desimetrelik, kesime verme, meğersimemek, sime yelkeni

11 harfli

çirkinsimek, oksimetolon, polisimetri, sinğirsimek

10 harfli

çiçeksimek, dansimetre, densimetre, eyleksimek, garipsimek, geçiksimek, güzelsimek, keressimek, meğelsimek, mehelsimek, mehersimek, memeksimek, plesimetre, selensimek, simetrisiz, sirinsimek, taksimetre, telahsimek, telefsimek, televsimek

9 harfli

asimetrik, bu kesime, çiçeksime, desimetre, düğesimek, düvesimek, goresimek, göresimek, gülesimek, hevesimek, imresimek, kepesimek, keresimek, lisimetre, meelsimek, meersimek, mehesimek, meresimek, mêsimemek, oksimetre, pelesimek, ...

8 harfli

Asimegül, asimetri, beksimet, bessimet, çiğsimek, çiysimek, dinsimek, düvesime, göresime, hersimek, isimecik, kesimevi, mağsimek, meesimek, mélsimek, meysimek, peksimet, persimek, peysimet, pirsimek, seysimek, ...

7 harfli

bâsimet, bêsimet, çisimek, efsimek, elsimek, ersimek, essimek, evsimek, mâsimek, mesimek, öksimek, simedor, simelek, Simenli, simente, simetri, tesimek, yesimek

6 harfli

Besime, evsime, Nesime, Rasime, simele, simeyh

5 harfli

Asime, esime, sîmek, simel, simen, simet

4 harfli

sime

Kelime Ara