antijenik

antijenik İng. antigenic

Antijen özelliklerine sahip, antijen özellikleri taşıyan.


antijenik için benzer kelimeler


antijenik, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 't', 'i', 'j', 'e', 'n', 'i', 'k', şeklindedir.
antijenik kelimesinin tersten yazılışı kinejitna diziliminde gösterilir.