antijenik kayma

antijenik kayma İng. antigenic shift

Antijenik değişim.


antijenik kayma için benzer kelimeler


antijenik kayma, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 't', 'i', 'j', 'e', 'n', 'i', 'k', ' ', 'k', 'a', 'y', 'm', 'a', şeklindedir.
antijenik kayma kelimesinin tersten yazılışı amyak kinejitna diziliminde gösterilir.