açıklayıcı çekim

açıklayıcı çekim İng. explanatory shot

Sinema/TV. Bir yapıtın belirli bir noktasını aydınlatmak amacıyla eklenen çekim.


açıklayıcı çekim için benzer kelimeler


açıklayıcı çekim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
açıklayıcı çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç ıcıyalkıça diziliminde gösterilir.