açıklayıcı değişken

açıklayıcı değişken İng. explanatory variable
açıklayıcı değişken İng. determining variable, explanatory variable

bk. bağımsız değişken


açıklayıcı değişken için benzer kelimeler


açıklayıcı değişken, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
açıklayıcı değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed ıcıyalkıça diziliminde gösterilir.