nitel açıklayıcı değişken

nitel açıklayıcı değişken İng. qualitative explanatory variable

nitel açıklayıcı değişken için benzer kelimeler


nitel açıklayıcı değişken, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 't', 'e', 'l', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
nitel açıklayıcı değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed ıcıyalkıça letin diziliminde gösterilir.