Nİ ile biten kelimeler

ile biten veya sonunda Nİ olan kelimeler 1783 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ni aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ni anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre Nİ ile biten kelimeler

25 harfli

`önce-sonra` deney düzeni, Actinosphaerium eichhorni, dört-üç-üç (4-3-3) düzeni, Haematopinus quadristerni, Honore Kyriazidou tahmini, ki-kare rastsal değişkeni, matrisin ij-inci bileşeni, otomatik öğütme değirmeni, Tamm-Horsfallmukoproteini, tikel olumsuzluk yöneteni, tümel olumsuzluk yöneteni

24 harfli

asit deterjan lif tayini, bireysel etkiler tahmini, Diphyllobothrium mansoni, düzeltilmiş puan tahmini, hidrolize mısır proteini, insan plasenta laktojeni, kontrol rassal değişkeni, koyun plasenta laktojeni, primer alimenter timpani, sık kullanılanlar dizini, tikel olumluluk yöneteni, toptan eşya fiyat dizini, transplantasyon antijeni, tümel olumluluk yöneteni, ulusal bilgi akış düzeni, üst sınır denetim düzeni, veri hazırlama işletmeni, yönetmen-alıcı yönetmeni, yükseklik ayaklan üçgeni

23 harfli

azotsuz öz madde tayini, bağlantı noktası dizini, başlık bağlama proteini, biyomekanik oyun düzeni, bulaşıcı protein etkeni, Haematopinus eurysterni, Hannan etkinsiz tahmini, insani yoksulluk dizini, klasik iktisat doktrini, kurutulmuş süt albümini, kurutulmuş süt proteini, muskulus tenzor timpani, nervus tensoris timpani, paraziter bronkopnömoni, reel kesim güven dizini, regiones membri pelvini, rektal muayene eldiveni, singulum membri pelvini, tek bayt kotlama düzeni

22 harfli

Coghill gelişim düzeni, dizimsel tür değişkeni, durduraç taban perçini, eğilim-çevrim bileşeni, glikoz tolerans etmeni, gürbüzlük değiştirgeni, havalandırma gözetmeni, ikinci takım yönetmeni, İMKB Ulusal-100 Dizini, inkarserasyo intestini, insan lökosit antijeni, işçilik maliyet dizini, kepekli sorgum glüteni, kesikli veri değişkeni, Laspeyres fiyat dizini, millî eğitim yönetmeni, muskuli membri pelvini, Opisthorchis viverrini, propiyonik asit tayini, renk karıştırma düzeni, Sarcocystis lindemanni, ...

21 harfli

Acantholabrus palloni, antipellegra vitamini, başlangıç karsinojeni, beyin-omurilik ekseni, Dermacentor andersoni, hemaglütinin proteini, hipomagnezemik tetani, ikili seçim değişkeni, ilkel ortaklık düzeni, İMKB Ulusal-30 Dizini, İMKB Ulusal-50 Dizini, insani gelişim dizini, invaginasyo intestini, işgücü maliyet dizini, korunma oranı tahmini, mantıksal sıra düzeni, Mertensiella luschani, meteorismus intestini, Osmanlı toprak düzeni, öğretime başlama izni, özel eğitim denetmeni, ...

20 harfli

Alepidomus evermanni, ardaşık deney düzeni, Bence Jones proteini, Campylobacter jejuni, Chilodonella cyprini, egemen tanıma töreni, enteretoksemi etkeni, erişilemezlik nedeni, genel sayışım düzeni, gök gürültüsü etmeni, Hannan etkin tahmini, Haplochromis burtoni, ilköğretim denetmeni, ilköğretim yönetmeni, interstisyel pnömoni, kısrak gonadotropini, koryon gonadotropini, monomorfizm doktrini, muskulus levator ani, nöraminidaz proteini, obstipasyo intestini, ...

19 harfli

aynanın asal ekseni, beyin-alerji ekseni, bitişik yapı düzeni, bütirik asit tayini, cAMP almaç proteini, cimnastik öğretmeni, çapraz deney düzeni, çevirmeli ağ dizini, çöpelcan ergirtkeni, dağınık eten düzeni, değişirlik bileşeni, dışa açıklık dizini, doku tromboplastini, Entamoeba hartmanni, eozinofilik pnömoni, erişkin hemoglobini, Fisher fiyat dizini, Fisher ideal dizini, geçici kabul düzeni, geliş sırası düzeni, göreceli güç dizini, ...

18 harfli

Abdılkadir Geylani, Amphistoma watsoni, ana denetim çizini, antifiriz proteini, asetik asit tayini, Babesia trautmanni, bakanlık denetmeni, basınçlı su düzeni, basit puan tahmini, birim kayıt dizini, boyacıl kurd eşini, boyuna dalga treni, cinsiyet kromatini, Clostridium tetani, çifyıldız bileşeni, çöpelcan yönelgeni, değişirlik tahmini, dış ticaret üçgeni, dik çembersel koni, Distoma westermani, düşey konaç ekseni, ...

17 harfli

ameliyat eldiveni, atmosfer bileşeni, ayrık yapı düzeni, bağıntı değişkeni, bağlanma proteini, basamaklar düzeni, başlama meridyeni, belediye encümeni, botulismus etkeni, boyalı kurd eşini, bronşiyal pnömoni, cezaevi öğretmeni, Chauliodus sloani, Cryptobia cyprini, çevre eten düzeni, dezavantaj etkeni, dik dairesel koni, dik dengesel koni, eczacı teknisyeni, gayrimenkul rehni, göreli güç dizini, ...

16 harfli

Aequidens maroni, Afrika lamantini, ak tiken gökşini, araştırma evreni, Argulus coregoni, art teker ekseni, ateşlik iletkeni, başlangıç öğleni, bir adım tahmini, börtliyen dikeni, Brejnev Doktrini, bulaşık eldiveni, canavar serüveni, Clinton Doktrini, çekirge ötleğeni, dış tecim düzeni, Dow-Jones dizini, düzlük yönetmeni, enzootik pnömoni, Euler belirtkeni, gagalanma düzeni, ...

15 harfli

afrika-i osmani, alıcı yönetmeni, Amerika gürgeni, ani ölüm etkeni, applikat ekseni, apsisler ekseni, Babesia gibsoni, bağ doku tayini, bağırsak ingini, bakteri toksini, balık sütleğeni, balık sütliyeni, bataklık keteni, bataklık süseni, Boltzman etkeni, bozkır ötleğeni, bozkırpangolini, buzul değirmeni, bülbudak yeleni, Carter Doktrini, cevap değişkeni, ...

14 harfli

Aedes simpsoni, aktarmadirgeni, alan yönetmeni, aralık tahmini, ateş değirmeni, Avrupa zeytini, ayaklar üçgeni, ayaklık ekseni, baba kerpeteni, bağlama düzeni, bahçe ötleğeni, bakışım ekseni, balet eğitmeni, balık stearini, Begin doktrini, biñinde birini, birikim etkeni, boya değirmeni, bulgarı düzeni, buturak dikeni, Cap Z proteini, ...

13 harfli

A provitamini, acılık tayini, açılış töreni, Akpınarbeleni, Aphis laburni, arama bülteni, autric üçkeni, Avrupa lâdini, bağ doku beni, bahçe öteğeni, bahçeötleğeni, bale eğitmeni, banliyö treni, bardak likeni, bayrak töreni, bebe aspirini, beleni beleni, bira üretmeni, bolani bolani, bronkopnömoni, buhar türbini, ...

12 harfli

ağlayan seni, akut pnömoni, alkol tayini, anlam ekseni, asit kazeini, aslın elmeni, aşama düzeni, aşkmerdiveni, ataş deymeni, ateş deymeni, atreziya ani, B10 vitamini, B11 vitamini, B12 vitamini, B13 vitamini, B15 vitamini, B17 vitamini, babılın hani, bakır tayini, Balçıkbeleni, banyo kabini, ...

11 harfli

abba düzeni, ağır engini, Akdağmadeni, akım düzeni, alaylı sini, alfa etkeni, Anacanthini, anaç tikeni, anma töreni, ateş dikeni, atmadirgeni, ayağı yeğni, ayaklı mani, b1 vitamini, b2 vitamini, B3 vitamini, b5 vitamini, B6 vitamini, B7 vitamini, B9 vitamini, bazis krani, ...

10 harfli

A proteini, A vitamini, alay emini, anni şanni, arama izni, arı şahini, arpa emini, aruz vezni, ASE dizini, B vitamini, bağ leğeni, basma izni, baş dümeni, bina emini, buber beni, buz pateni, C proteini, C vitamini, CAC dizini, ciğer beni, CS tahmini, ...

9 harfli

Abdülgani, abiyogeni, acel yeni, acer yeni, agamogoni, ağ dizini, androgoni, anotojeni, artı koni, asinkroni, Buda dinî, burattini, cem ayini, çintemani, çizgi eni, deliganni, delikanni, dém ekini, Dereçepni, Dervişani, deve kini, ...

8 harfli

ağmağeni, algelini, amfigoni, ayah eni, ayak eni, babayani, ben beni, bozyahni, Culicini, çireyini, deligani, deliseni, dik koni, düz mani, eflatuni, eğsirani, el freni, elgelini, eñi yeñi, erguvani, filogeni, ...

7 harfli

acayeni, ana ini, apojeni, Ayazini, bekleni, besleni, Beydini, bitdeñi, buyanni, Cassini, cevzeni, cismani, çekbeni, çevrini, çitinni, Dağyeni, dandini, degerni, destani, devünni, dikenni, ...

6 harfli

Aedini, akapni, albeni, altuni, armoni, arzani, asteni, bâtıni, beceni, bedenî, beğeni, beleni, bikini, bilâni, biyani, borani, burani, Cenani, Cihani, çeleñi, çeteni, ...

5 harfli

abani, afoni, agoni, akani, aleni, aleni, arani, arini, asini, atoni, bahni, behni, benni, besni, betni, beyni, binni, canni, cehni, cenni, ciğni, ...

4 harfli

Adni, anni, arni, Avni, ayni, bani, beni, bini, buni, cani, cini, çeñi, çini, dani, deni, dinî, dinî, egni, eğni, enni, éyñi, ...

3 harfli

ani, eni, ıni, ini, uni

2 harfli

ni

Kelime Ara