Nİ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında Nİ olan kelimeler 754 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ni aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ni anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre Nİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

nicelik veya süre vurgusu, nispi yumurta verimliliği, nitel açıklayıcı değişken, niteliksiz kredi piyasası

24 harfli

niceleyicinin boş geçişi, niceleyicinin etki alanı, nicemsel eksicik bilgisi, nitelik denetim çizeneği

23 harfli

nilturnası-balığıgiller, nitelikli işgücü kuramı, nitrat indirgenme testi, nitrik oksit miyoglobin, nitrozamin zehirlenmesi, nitrozohidroksilaminler

22 harfli

nicel sertleşebilirlik, niceleyici değillemesi, nicem türü ve uzunluğu, Niemann-Pick hastalığı, nikâhta keramet vardır, Nil turna balığıgiller, Nil-turna-balığıgiller, nimeti ayağıyla tepmek, nitel bağımlı değişken, nitrosil sülfürik asit

21 harfli

nicel tepki modelleri, niceleyicinin kapsamı, Nierenstein tepkimesi, nikotinik asit türevi, Nippostrongylus muris, nitritli kürleme tuzu, nitrür sertleştirmesi, nitrürleyici atmosfer, niyasin tamamlayıcısı

20 harfli

niceleme imi simgesi, nikel temelli alaşım, nikotin zehirlenmesi, ninhidrin reaksiyonu, nispet kabul etmemek, nispi biyoyararlanım, nispi gelir hipotezi, nişasta cisimcikleri, nitel kukla değişken, nitelik etiketlemesi, nitrojenaz kompleksi, nitroselüloz verniği, nitrozodimetilanilin, niyasin yetersizliği

19 harfli

nice ki, (nice kim), nicel-nitel görüşme, nicelenmemiş önerme, nicelik kısıntıları, nicemler doğabilimi, nicemsel işleybilim, nikel bakır alaşımı, nikelli dökme demir, Nisslboyama yöntemi, niteleme endeksleri, nitrat zehirlenmesi, nitrit zehirlenmesi, nitrojen fiksasyonu, nitrozodietilanilin, nitrozomiyokromojen

18 harfli

niceleme çizelgesi, niceleme yönergesi, nicesi, (nicesine), nihai ödünç mercii, nihai ödünç verici, Nijerya lir kuyruk, nikotinik reseptör, nimet hakkı (için), Nissl cisimcikleri, nitel seçim modeli, niteleme belirteci, nitelemede çelişki, nitrat bakterileri, nitratlaştırıcılar, nitrit bakterileri, nitrodimetilanilin, nitrozodimetilamin, nitrürlenmiş çelik, nitrürleyici ortam

17 harfli

nicel karakterler, niceleme denetimi, niceleme kılavuzu, nicelenmiş önerme, nicelik değişmesi, Nicelikte yanılma, nicemlenmemiş hal, Nicotiana rustica, Nicotiana tabucum, nil balçık balığı, nispi artık değer, Nisslcisimcikleri, nişasta hidrolizi, nişasta şilempesi, nitel karakterler, nitelendirebilmek, nitelik güvencesi, nitelik karmaşası, nitelik katsayısı, nitelikli bileşik, Nitelikte yanılma, ...

16 harfli

niceleme mantığı, niceye, (niçeye), Nicotiana glauca, nihayetlendirmek, Nil kaplumbağası, Nil turna balığı, nil-balçıkbalığı, nilpotent matris, nirengi haritası, nisan bir şakası, nispi artı değer, Nissl granülleri, nişasta tabakası, nitelendirebilme, niteleyici imler, nitelik -de hali, nitelik -in hali, nitelik denetimi, nitelik özencesi, nitrat bakterisi, nitrat indirgeme, ...

15 harfli

nicel çözümleme, nicel fonksiyon, nicelik göçmesi, nicemler kuramı, nihayetlendirme, nikâh kesdirmek, nikâh tazelemek, nikel kaplı saç, nikotinil alkol, Nimonic alaşımı, Nippostrongylus, nira (bin nira), nirengi noktası, nispi fekondite, nispi fekundite, Nissl cisimciği, nişadır kaymağı, nişanlayabilmek, nişanlayıvermek, nişasta buğdayı, nitel çözümleme, ...

14 harfli

nicel değişken, nicel değişmez, nicelik ölçütü, nicelik sayısı, nicemsei işler, nicemsel sürem, Nigetta sativa, nihayet vermek, nihayete ermek, Nijerya çiklit, nikelleme tuzu, nikol prizması, nikotinik asit, Nilot alt-ırkı, ninnini çalmak, nipokotik asit, nispi çoğunluk, nişadırtokmağı, nişan dikilmek, nişanlayabilme, nişanlayıverme, ...

13 harfli

nicel görüşme, nicel tepkime, nicel veriler, nicelik zarfı, nidi belirsiz, niflumik asit, nigropallidal, nihayetlenmek, nihayetsizlik, nikel alaşımı, nikel kaplama, niktitant zar, nilüfergiller, nimfcil tutku, nisan yağmuru, nispet zamiri, nispeti olmak, nişadırkaşığı, nişan halkası, nişanlı kâğıt, nişastalanmak, ...

12 harfli

nice biñ biñ, nicel analiz, nicel taylam, niceleme imi, nicem durusu, nicem geçişi, nicem sayısı, nicem verimi, niceye değin, nidifikasyon, nifak sokmak, nifak tohumu, nihayetlenme, nikâh düşmek, nikâh kıymak, nikâh koymak, nikâh memuru, nikâh şekeri, nikel çeliği, nikel gümüşü, nimbostratüs, ...

11 harfli

nice yüzden, nicel ayrım, nicel dizem, nicel ölçme, nif genleri, nigrosinler, nihai karar, nihai talep, nihayetinde, nikâhlanmak, nikâhsızlık, Nikaragualı, nikel kaplı, nikel tuncu, nikotinamit, Nil barbunu, Nil bülbülü, Nil timsahı, nimfomanyak, nina yapmak, ninemelması, ...

10 harfli

niceleyici, nicelikçil, nicem hali, niceme kim, niçeme kim, nifakçılık, nigrometre, Niğdelilik, nihayetsiz, nikâhlamak, nikâhlanış, nikâhlanma, nikâhlayış, nikâhlılık, nikarbazin, nikardipin, nikel para, nikellemek, niklozamit, nikotayrin, nikotinizm, ...

9 harfli

nice nice, nicelemek, niceleyiş, nicelleme, nicemleme, niçe niçe, nifedipin, nihai mal, Nijeryalı, nikâhlama, nikbinlik, nikelleme, niketamit, niktalopi, niktitans, Nil aygın, nilaygırı, nilvaranı, nimesülid, nimfomani, nimodipin, ...

8 harfli

ni gadan, nice bir, nice gez, nice kim, niceberi, niceleme, nicellik, nicesine, nicetmek, nicimsiz, nickname, nicolmak, nidasyon, nidlemek, nigâhban, nigrosin, nihavent, niheyete, nihilist, nihilizm, nikâhlık, ...

7 harfli

nicelik, nicemli, nicidem, nicimli, niciyim, niçeler, nidesin, nidüğin, nifakçı, nifirge, nifirme, nifirne, nigalay, nigerek, nigeriç, Niğdeli, nihayet, niheyet, nikâhlı, nikaplı, nikelaj, ...

6 harfli

niasin, niayet, niccez, niçeme, niçeye, nidüğü, nifiri, nifret, Nihade, nihale, nikart, nikbet, nikbin, nikris, nikriz, nikrom, Niksar, Nilgûn, Nilgün, Nilhan, nimâra, ...

5 harfli

nicel, nicem, nicim, niçin, niçun, niçün, Nidai, nidek, niden, nidus, nifak, nifir, nigah, Nigâr, Niğde, nihai, Nihal, nihan, Nihat, nihin, nihre, ...

4 harfli

nice, nici, niçe, nida, nide, nidi, nifs, nije, nile, Nili, nima, nime, nimf, nina, nine, nini, nira, nire, nîri, nisa, nise, ...

3 harfli

nie, nif, nik, Nil, nim, nir, nîs, niş, nit

2 harfli

ni

Kelime Ara