İçinde Nİ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 11696 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ni aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ni anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde Nİ geçen kelimeler

25 harfli

`önce-sonra` deney düzeni, (bir şeye) elini sürmemek, (bir şeye) zihni takılmak, (bir şeyin) dibini bulmak, (bir şeyin) yerini tutmak, (birini) ağzına baktırmak, (birini) çileden çıkarmak, (birini) mütehassis etmek, (birini) on paralık etmek, (birini) şaşkına çevirmek, (birini) teneşir paklamak, (birini) yalancı çıkarmak, (birinin) ağzına tükürmek, (birinin) aleyhine dönmek, (birinin) borusunu çalmak, (birinin) damarını bulmak, (birinin) dümenini bozmak, (birinin) hatırını kırmak, (birinin) hesabına gelmek, (birinin) hışmına uğramak, (birinin) ifadesini almak, ...

24 harfli

(bir yere) kendini atmak, (birini) açıkta bırakmak, (birini) arkada bırakmak, (birini) helalliğe almak, (birini) karşısına almak, (birini) kesintiye almak, (birini) maskaraya almak, (birini) terkisine almak, (birini) yer kabul etmez, (birinin) ağzını kapamak, (birinin) ağzını tıkamak, (birinin) başına ekşimek, (birinin) başını istemek, (birinin) elinde ... var, (birinin) fikrini çelmek, (birinin) iltiması olmak, (birinin) işini bitirmek, (birinin) iştahı açılmak, (birinin) kanına susamak, (birinin) kaydını silmek, (birinin) keyfini yapmak, ...

23 harfli

(birini) açığa çıkarmak, (birini) görüp gözetmek, (birini) gözüm görmesin, (birini) istihdam etmek, (birini) kurşuna dizmek, (birini) paravan yapmak, (birini) sarakaya almak, (birini) zincire vurmak, (birinin) acısını almak, (birinin) aklına koymak, (birinin) aklını çelmek, (birinin) anası ağlamak, (birinin) başına çalmak, (birinin) başına geçmek, (birinin) başına gelmek, (birinin) başına kalmak, (birinin) diline düşmek, (birinin) dişini sökmek, (birinin) fikrini almak, (birinin) gözüne girmek, (birinin) harcı olmamak, ...

22 harfli

(birini) ayakta tutmak, (birini) demire vurmak, (birini) gafil avlamak, (birini) gaza getirmek, (birini) haraca kesmek, (birini) kayışa çekmek, (birini) komalık etmek, (birini) koynuna almak, (birini) maytaba almak, (birini) mecbur tutmak, (birinin) açığı çıkmak, (birinin) başını yemek, (birinin) borusu ötmek, (birinin) canı yok mu?, (birinin) eline kalmak, (birinin) gözünü açmak, (birinin) havası olmak, (birinin) içini okumak, (birinin) içini sarmak, (birinin) ipini çekmek, (birinin) izine basmak, ...

21 harfli

(birini) araya koymak, (birini) deniz tutmak, (birini) yatak çekmek, (birini) zengin etmek, (birinin) ahını almak, (birinin) gözü önünde, (birinin) hatırı için, (birinin) keli kızmak, 2-Vinil-5-etilpiridin, AB akdeniz politikası, AB genişleme komiseri, Acantholabrus palloni, açık deniz sözleşmesi, adrenerjik agonistler, Aeromonas salmonicida, Akdeniz sahil humması, akut mide genişlemesi, Almon gecikme tekniği, Alosa fallax nilotica, amniyon sıvı embolisi, Anisolobis euborellia, ...

20 harfli

`kimdir bil` tekniği, (bir şey) bini aşmak, (birini) adam sanmak, (birini) hırs basmak, (birini) ifrit etmek, (birini) illet etmek, (birini) rezil etmek, (birini) tefe koymak, (birini) telaş almak, (birinin) derdi günü, A vitamini eksikliği, abomazum genişlemesi, Aedes taeniorhynchus, Akdeniz kıyı humması, Akdeniz kum engereği, Akdeniz meyve sineği, aklına geleni yapmak, alçak yinelenim katı, Alepidomus evermanni, Alocinma longicornis, alopesia universalis, ...

19 harfli

(birini) bent etmek, (birini) cin tutmak, (birini) fena etmek, (birini) hor tutmak, (birini) hoş tutmak, (birini) ipe çekmek, (birini) işe koşmak, (birini) kan boğmak, (birini) linç etmek, Actinidia chinensis, aç elini kora sokar, açısal nicem sayısı, adrenerjik sinirler, Afganistan Türkleri, afin kümenin boyutu, Aibini düğümcükleri, ailenin parametresi, akantozis nigrikans, akciğer kireçlenimi, akciğer kömürlenimi, akciğer-mide siniri, ...

18 harfli

(...) hâlini almak, (birini) işe almak, (birinin) ağzından, aba yeninden atmak, Abdılkadir Geylani, abomazum timpanisi, adenililtransferaz, Akdeniz politikası, aksoaksonik sinaps, aktif immünizasyon, alanin transaminaz, alopesia konjenita, Alouatta seniculus, altuni cüce çiklit, aminoaçil adenilat, Amphistoma conicum, Amphistoma hominis, Amphistoma watsoni, Amygdalus communis, ana denetim çizini, anabenzerini seçme, ...

17 harfli

(birinin) elinden, (birinin) gözünde, 5 Nisan Kararları, açısal devinirlik, Aepyornis maximus, Afganistan savaşı, Afganistan sorunu, ağırını yeñnitmek, aktinik keratozis, aktinik radyasyon, akuatik organizma, alıcı devinimleri, allokronik türler, Aloutta seniculus, Amazona amazonica, ameliyat eldiveni, aminonitrotiyazol, amniyotik yumurta, anaerob organizma, Andrias japonicus, androjenik bezler, ...

16 harfli

2,4-dinitrofenol, Aequidens maroni, Afrika lamantini, ak tiken gökşini, Akdeniz Avrupası, Akdeniz diyaloğu, Akdeniz girişimi, Akdeniz ülkeleri, alan genişletici, aldatıcı nitelik, alizogenik devir, alloimmünizasyon, alopesia senilis, alt yüklenicilik, aluminyum nitrat, alveoli pulmonis, Amanita caesarea, Amanita muscaria, amniyon hidropsu, amniyon plakları, ana deniz bilimi, ...

15 harfli

A vitamini yağı, abstraksiyonist, abstraksiyonizm, Accipiter nisus, adenilat siklaz, Aedes melanimon, aerob organizma, affinité sabiti, afrika-i osmani, Akdeniz bölgesi, Akdeniz hamsisi, Akdeniz havzası, Akdeniz humması, Akdeniz kalkanı, akım yinelenimi, alan yinelenimi, alçak yinelenim, aldonik asitler, alıcı yönetmeni, allojenik greft, alniko mıknatıs, ...

14 harfli

abieninik asit, Adonis türleri, Aedes simpsoni, Aepyornithidae, afanipteriozis, afferent sinir, ağkat izlenimi, Ahmetdanişmend, Akdeniz filosu, Akdeniz iklimi, Akdeniz mavisi, aksenik kültür, aktarmadirgeni, aktif immünite, alan yönetmeni, alanin, Ala, A, albenisi olmak, alevlenivermek, alıcı sinirler, allantoamniyon, alnico alaşımı, ...

13 harfli

A provitamini, Abaza peyniri, Abhaz peyniri, acılık tayini, açılış töreni, adalar denizi, adenilik asit, aglutinojenik, ahır tetanisi, Akdeniz paktı, akküf peyniri, akma gerinimi, Akpınarbeleni, albeni kıvrak, albeni vermek, Alcıyeniyapan, aldosteronizm, alevleniverme, alfa amanitin, alnico magnet, alt yüklenici, ...

12 harfli

abolisyonist, Aepyornithes, agangliyonik, agonist ilaç, ağlayan seni, Akdeniz foku, Akdeniz ırkı, Akdeniz soyu, akromelanizm, akut pnömoni, albenisizlik, alfa aktinin, aljinik asit, alkol tayini, alt manifold, amniyon zarı, amniyonlular, amniyoreksis, amniyosentez, Amoebotaenia, anarı beniri, ...

11 harfli

abba düzeni, Achatinidae, acı genirek, acı genirik, adminikulum, agenitalizm, ağır engini, ağız hunisi, ağız nişanı, Akdağmadeni, akım düzeni, alaylı sini, Alcedinidae, aleni tadat, alenileşmek, alfa etkeni, alımı geniş, alın siniri, Amerikanist, Amerikanizm, aminimosgôh, ...

10 harfli

A proteini, A vitamini, Actiniaria, açık deniz, Afganistan, ağır nişan, ak yenirce, aktinitler, alay emini, albinismus, alenileşme, alkalinite, allerjenik, alt beynit, ambligonit, amilnitrit, amiyelinik, ammonitler, anakronizm, androjenik, anıt benit, ...

9 harfli

Abdülgani, abiyogeni, acel yeni, acer yeni, adeniform, adenin, A, aerojenik, agamogoni, aglutinin, aglütinin, agonistik, ağ dizini, ağniyemon, Akyeniköy, albenisiz, aleniyyet, alerjenik, alevleniş, ana deniz, anakronik, Anamniota, ...

8 harfli

adenilat, adenitis, adifenin, advenire, affinite, ağmağeni, Akçainiş, akkoşnil, akonitaz, akonitin, akonitum, albanizm, albenili, albinizm, aldimnit, aleniyet, algelini, alkmanik, alpinist, alpinizm, aluminit, ...

7 harfli

acayeni, Acrania, Actinia, agonist, ahaniya, Akdeniz, akrania, akronim, aksenik, Aksinir, Akşinik, aktinit, Alaniçi, Aldeniz, alfenit, Altıniz, amanita, ammonit, Amniota, amniyon, amniyos, ...

6 harfli

adenit, Adniye, adonik, Aedini, agonik, ahanik, akapni, albeni, altuni, alunit, alünit, amanin, aniden, anilin, anisaz, anisol, anizaz, anizos, anonim, armoni, arnika, ...

5 harfli

-onik, abani, afoni, agoni, akani, aleni, aleni, anide, anigu, aniko, anime, anîra, anise, aniya, aniyh, anizo, annik, arani, arini, asini, atoni, ...

4 harfli

Adni, anif, anik, anim, anim, anis, aniş, aniy, anni, arni, Avni, ayni, bani, beni, bini, buni, cani, cini, çeñi, çini, dani, ...

3 harfli

ani, eni, ıni, ini, nie, nif, nik, Nil, nim, nir, nîs, niş, nit, uni

2 harfli

ni

Kelime Ara