nitel bağımlı değişken

nitel bağımlı değişken İng. qualitative dependent variable

nitel bağımlı değişken için benzer kelimeler


nitel bağımlı değişken, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 't', 'e', 'l', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
nitel bağımlı değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed ılmığab letin diziliminde gösterilir.