bağımlı değişken

bağımlı değişken İng. dependent variable
bağımlı değişken İng. dependent variable, determined variable, explained variable

Fonksiyonel bir ilişkide değeri, bağımsız değişken veya değişkenlerin alacağı değere bağlı olarak belirlenen, yani etkilenen değişken. krş. bağımsız değişken


bağımlı değişken İng. dependent variable

(bağlanım çözümlemesi) Bir ya da birden çok değişkendeki değişimlerden etkilenen ve böylece bu değişkenlerle arasında bağıntı kurulan değişken. Başka bir deyişle, bağımsız değişkenlerle açıklanabilen ya da kestirilmek istenen değişken, anlamdaş açıklanan değişken, bağlanan değişken, önkestirilen değişken, yanıt değişkeni.


bağımlı değişken İng. dependent variable

Deneylerde, bağımsız değişken denilen etkenlerden bir ya da birkaçına bağımlılık gösteren değişken.


bağımlı değişken İng. dependent variable

Kendisindeki değişmeler, bağımsız değişkendeki değişmelerle tanımlanabilen değişken.


bağımlı değişken İng. dependent variable

Bağımsız değişkenin farklı değerlerine bağlı olarak farklılık gösteren değişken, cevap değişkeni, sonuç değişkeni.


bağımlı değişken İng. dependent variable

Bir varsayım, bir genellik ya da bir bağıntı ilişkisinde belirlendiği ya da bağımlı olarak değiştiği varsayılan ya da bir başka değişkenin seçeneklerine ve aldığı değerlere göre belli bir düzen içinde değişmeler gösteren değişken.


bağımlı değişken için benzer kelimeler


bağımlı değişken, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
bağımlı değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed ılmığab diziliminde gösterilir.