gecikmeli bağımlı değişken

gecikmeli bağımlı değişken İng. lagged dependent variable

gecikmeli bağımlı değişken için benzer kelimeler


gecikmeli bağımlı değişken, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'c', 'i', 'k', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
gecikmeli bağımlı değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed ılmığab ilemkiceg diziliminde gösterilir.