gecikmeli içsel değişken

gecikmeli içsel değişken İng. lagged endogenous variable

gecikmeli içsel değişken için benzer kelimeler


gecikmeli içsel değişken, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'c', 'i', 'k', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'i', 'ç', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
gecikmeli içsel değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed lesçi ilemkiceg diziliminde gösterilir.