durum bağımlı değişken

durum bağımlı değişken İng. state dependent model

durum bağımlı değişken için benzer kelimeler


durum bağımlı değişken, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'u', 'm', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
durum bağımlı değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed ılmığab murud diziliminde gösterilir.