DU ile biten kelimeler

DU ile biten veya sonunda DU olan kelimeler 500 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre DU ile biten kelimeler

25 harfli

hareketli ortalama metodu

24 harfli

bağırsak ipliciksi kurdu

23 harfli

Borda çift tartı metodu, Clark oksijen elektrodu, damlayan cıva elektrodu, domuz akciğer kıl kurdu, dondurma kurutma metodu, en küçük kareler metodu, eski çamlar bardak oldu, küçük akciğer kıl kurdu, sağır sultan bile duydu

22 harfli

Amerikan kancalı kurdu, Dulong ve Petit metodu, koyun akciğer kıikurdu

21 harfli

bileşik analiz metodu, dondurup kesme metodu, dondurup kırma metodu, karaciğer kılcalkurdu, koyun cüce iplikkurdu

20 harfli

at akciğer kıl kurdu, Avrupa kancalı kurdu, cıva filim elektrodu

19 harfli

at cüce iplik kurdu, Avrupa Birliği Kodu, denetimli gecekondu, endüksiyon periyodu, inkübasyon periyodu, koyun kancalı kurdu, köpek kancalı kurdu, sıçan kancalı kurdu, Soderberg elektrodu, sübvansiyonlar kodu, tilki kancalı kurdu, yön örtme manifoldu

18 harfli

akciğer iplikkurdu, birseslilik metodu, domuz böbrek kurdu, kırmızı ağaç kurdu, kırmızı mide kurdu, koyun kırbaç kurdu, medine iplik kurdu, ortanca mide kurdu, pamuk yaprak kurdu, tümdengelim metodu

17 harfli

akciğer kıl kurdu, biçki dikiş yurdu, çocuk bakım yurdu, karıştırma metodu, keşişyemez armudu, kıvrık mide kurdu, köpek kırbaçkurdu, nohut yeşil kurdu, sirke iplik kurdu

16 harfli

Çingene palamudu, eğrinin periyodu, esmer mide kurdu, kalın mide kurdu, kaynak elektrodu, kesirin periyodu, sarıbekir armudu, tümevarım metodu, yetiştirme yurdu

15 harfli

balık kan kurdu, bifidus yoğurdu, Bilharzia kurdu, bozdığan armudu, cüce iplikkurdu, değirmen armudu, düşkünler yurdu, elma talaşkurdu, irülü ız armudu, küçük kıl kurdu, miğferli kakadu, örtme manifoldu, servis periyodu, şeftali içkurdu, zappidü zuppudu

14 harfli

Amerika armudu, armut gözkurdu, badem gözkurdu, bağırsak kurdu, Bancroft kurdu, Bankroft kurdu, bir iştir oldu, çekidek armudu, çilek gözkurdu, dalga periyodu, Delihasanyurdu, eşlemesiz uydu, fıstık içkurdu, fidan dipkurdu, girişim metodu, ilikme yoğurdu, İngiliz Paundu, Kennedy Raundu, kiraz gözkurdu, lahana ağkurdu, Malta palamudu, ...

13 harfli

ahşamdır oldu, at mide kurdu, badem içkurdu, bıldırcınbudu, börülçe kurdu, Brumpt metodu, Cohort metodu, deliler yurdu, denizpalamudu, deveci armudu, dinga yoğurdu, elma ağ kurdu, elma gözkurdu, eşlemeli uydu, gaz elektrodu, gırtlak kurdu, hodayı armudu, ibrişim kurdu, karpuz armudu, kulluk armudu, kuzgun armudu, ...

12 harfli

Ahıska yurdu, Alaska kurdu, bağ gözkurdu, böbrek kurdu, buğday kurdu, cinci armudu, çakal armudu, çöplük kurdu, döyme gavudu, düzenli ordu, elma içkurdu, erik ağkurdu, erik içkurdu, Erikleryurdu, fındık kurdu, izôlu armudu, Japon armudu, kese yoğurdu, kırbaç kurdu, kirez armudu, koruma yurdu, ...

11 harfli

açılış kodu, akça armudu, alaz armudu, angıt kurdu, arpa armudu, askerî uydu, astar kurdu, bağır kurdu, bakım yurdu, balık kurdu, bamıl kurdu, battı buddu, beyin kurdu, biber kurdu, biçki yurdu, ceviz kurdu, demür kurdu, deniz kurdu, domuz kurdu, gözün kurdu, grup akordu, ...

10 harfli

ağaç kurdu, arka kurdu, Aslanyurdu, ayak kurdu, Aydınyurdu, baba yurdu, bal armudu, başakvurdu, bey armudu, Beyaz Ordu, borsa kodu, çıra kurdu, dağ armudu, Doğanyurdu, dönüş kodu, Düğünyurdu, eylem kodu, gadın budu, Geldibuldu, Gönülyurdu, gül armudu, ...

9 harfli

ağaçkurdu, Ağaçyurdu, ağı kurdu, ağu kurdu, ağuz sudu, arı kurdu, asmakurdu, aşam ohdu, avu kurdu, Balarmudu, bodu bodu, buyuruldu, didi godu, Elmayurdu, gecegondu, gecekondu, gelinbudu, gıda kodu, göz kurdu, hanımbudu, hata kodu, ...

8 harfli

ağ kurdu, Atadoğdu, Atayurdu, ay yurdu, Ayşedudu, badıbudu, badubudu, Bağyurdu, Beyyurdu, bük tudu, Çamyurdu, çıldurdu, Dağyurdu, daydosdu, dedikodu, dilkurdu, dodugudu, Eskiordu, gece odu, göndoğdu, gumbuldu, ...

7 harfli

ağkurdu, ahududu, Akdoğdu, akkondu, Aydoğdu, az oldu, Bulundu, buy udu, cızıldu, çatıldu, çatuldu, çıvıldu, Duruldu, durundu, EC kodu, Elkondu, Erdoğdu, Erdurdu, Eryurdu, fırahdu, fırakdu, ...

6 harfli

akdudu, buludu, havudu, ıkıldu, kuandu, okundu, ovundu, turudu, Urundu, uyundu, uzdudu, yahudu, yavudu, zobudu

5 harfli

alıdu, baldu, bardu, Baydu, boğdu, bondu, buldu, bundu, burdu, buydu, coddu, condu, çandu, Çondu, doğdu, doldu, du du, dundu, Durdu, gordu, guydu, ...

4 harfli

bodu, budu, codu, çadu, dodu, dudu, evdu, godu, gudu, hodu, hudu, kodu, kudu, modu, oldu, ordu, otdu, todu, uğdu, Umdu, urdu, ...

3 harfli

adu, DDU, odu

Kelime Ara