İçinde DUR geçen kelimeler

İçinde DUR geçen kelimeler 2035 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde DUR geçen kelimeler

25 harfli

(bir durumu) açığa vurmak, akacak kan damarda durmaz, borçları ödeyememe durumu, bulaşıcı bodurluk sendomu, coldur coldur coldurdamak, doldurma-boşaltma musluğu, durağan denge çözümlemesi, durağan olasılıksal süreç, durağan süreli yatırımlar, Durbin-Watson istatistiği, durduraç ayaklığı direnci, durduraç yuvgu sızdırmazı, durum saptayıcı araştırma, duruma özgü kuramlaştırma, el durduracı uyarı imleci, fındık kabuğunu doldurmaz, hayat-durumları yaklaşımı, iki adımlı Durbin yordamı, insan beşer, kuldur şaşar, motorun durağan parçaları, oma durmak, (omaç turmak), ...

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, ayakta (duruş) (durarak), basınç yardımlı durduraç, boyunduruk altına girmek, durdurulmuş akış yöntemi, durukyük birimleri (dyb), durum yeri, (turum yeri), durumdan vazife çıkarmak, düzgün duruş (iyi duruş), eşdeğişirlik durağanlığı, eşleksel durgunluk alanı, gerçek durum bağımlılığı, göredurmak, (görüturmak), kamu malı durumuna gelme, karşı durma yarkurulları, korkululuk-korkulu durum, olanaklı durumlar kuralı, örü durmak, (örü turmak), süreğenlik ve durağanlık, tamdurumda varolan birey, ya budur ki… ya budur ki, ...

23 harfli

artı geri dönülen durum, ayakları üstünde durmak, cızlandurdı cızlandurdı, dizcil-göğüsçül (duruş), dondurma kurutma metodu, Durbin-Hausman sınaması, Durbin-Watson katsayısı, durum saptama gecikmesi, durum tespiti gecikmesi, dünya durdukça durasın!, fiyatların dondurulması, granül durumuna getirme, halkbilimsel durağanlık, havalı durduraç dizgesi, kapalı duruş (bacaklar), postuna saman doldurmak, pulcuk durumuna getirme, sahte durum bağımlılığı, sundurmasal ısı tepkisi, sürekli hayat durumları, tahtası mıh galdurmamak, ...

22 harfli

altıgenli sık doldurma, araç durumuyla ikileme, başlama duruşu (çıkış), dondurup kesme yöntemi, doydurmak, (toydurmak), durağan durum büyümesi, durağan zaman serileri, Durbin-Watson sınaması, durduraç pabucu çenesi, durduraç taban perçini, durgun teknede kaplama, Durlauf-Hall yaklaşımı, durum bağımlı davranış, durum bağımlı değişken, durumdan ders çıkarmak, duruşma dışı kararları, eksikli eksikli durmak, eli dursa ayağı durmaz, emme yardımlı durduraç, etkisiz duruma getirme, kanamayı durduran pens, ...

21 harfli

(birine) karşı durmak, (birine) ot yoldurmak, acil durdurma sistemi, acil durum kurtarması, alt epidural anestezi, ayak dışıyla durdurma, belirgin ipucu durumu, birleşik tecim durumu, boyundurukla bastırma, diz altı ile durdurma, diz üstü ile durdurma, dondurup kesme metodu, dondurup kırma metodu, durağan denge analizi, durağan durum dengesi, durduraç güçlendirici, durum gösterme ekleri, durum toplulaştırması, duruşmanın başlangıcı, erişilebilir tamdurum, güncel durum haritası, ...

20 harfli

acil durdurma çubuğu, añdırıcı, (añdurucı), ayak içiyle durdurma, bebenek durumsuzluğu, birinci tür durdurma, boğaz dokuz boğumdur, bozundurma süreçleri, çekik durum, çekilme, çift duruşlu denetim, çöpalcan duraklatımı, dimdik ayakta durmak, dördüncü ayak duruşu, durağankazan yöntemi, durağanlık koşulları, Durbin h istatistiği, durduraç düzenleyici, durdurulmaz kusmalar, durdurulmuş örneklem, duru-söbelek dömelti, durumlu kan cücülüğü, durumun denetlenmesi, ...

19 harfli

... durumuna düşmek, acil durum planları, arındırma duralgası, beşinci ayak duruşu, birinci ayak duruşu, boş başak dik durur, bozdur bozdur harca, çevrebilimsel durum, çöpelcan duraklatan, denge duru denklemi, depdüp deyip durmak, dış çizgiler durumu, dondurulmuş görüntü, dura mater ensefali, dura mater spinalis, durağan aşınma payı, durağan değer iyesi, duraklama noktaları, duraksama sıcaklığı, Durbin-Watson testi, durduraç anayuvgusu, ...

18 harfli

ağırşaklı durduraç, arda durum (yatın), arka durak gelişme, artık su durultumu, azalan besi durumu, bir dalda durmamak, bir kenarda durmak, boyunduruğa vurmak, boyunduruklu yılan, bulunma durumu eki, çözümsüzlük durumu, derisini doldurmak, diftiklenip durmak, dik duraş durutmak, doldurma düzergesi, dolduruşa getirmek, dondurarak kurutma, dondurarak saklama, dondurma kesitleri, dondurma mikrotomu, dondurulmuş sperma, ...

17 harfli

akan sular durmak, aktifleşmiş durum, alt durumlu çiçek, arşınlayıp durmak, ay gün dik durmak, boygur durgunluğu, boyunduruk çukuru, boyunduruk parası, bulundurulabilmek, bükük adım duruşu, büyüme durgunluğu, cızıldayıp durmak, civankaşı kundura, çokkatlı durguluk, değişkin tamdurum, dikduruluk yapmak, dindireç durutmak, disrafik durumlar, diz-arışçıl duruş, doğal durumda yem, doldurma makinesi, ...

16 harfli

ağır suç uydurma, almaşık tamdurum, anahtar uydurmak, anında durdurmak, araziye uydurmak, baba boyunduruğu, başlangıç durumu, “bazy” durakları, beliñleyü durmak, beyin durgunluğu, boğumlama durağı, boğumlama duruşu, boyunduruk hakkı, bulundurulabilme, cebini doldurmak, çanaklı durduraç, çıkma durumu eki, daralmaya durmak, diz-göğüs duruşu, doldurma çatkısı, doldurma damgası, ...

15 harfli

Abdurrahmandede, Abdurrahmanpaşa, arakalımlı duru, aşırıdoldurtıcu, aykıdır uykudur, bacak bodurluğu, belirtme durumu, boğazına durmak, boyunduruk bağı, boyunduruk yeke, bozdurulabilmek, bölge durguluğu, bulundurabilmek, Büyük Durabeyli, çekinceli durum, çenesi durmamak, çörterip durmak, damga doldurmak, dancuhup durmah, derin dondurucu, dıkıp doldurmak, ...

14 harfli

Abdurrahmanköy, Abdurrahmanlar, akıl durdurmak, anlamlık durgu, araduru kuramı, ayrılma durumu, bant doldurmak, başlama durumu, başlama duruşu, bodurlaştırmak, boğaz doldurma, bozdurulabilme, bulundurabilme, bulunma durumu, bürmeç durultu, cıs cıs durmak, çabalayadurmak, çene bodurluğu, daldala durmak, day day durmak, delik doldurma, ...

13 harfli

Abdurrahmanlı, acil durdurma, ad durumu eki, akının durumu, alarga durmak, alesta durmak, analık durumu, arda dursunum, arturu durmak, aruklandurmak, Aşağıçavundur, aşırıdoldurma, atı doldurmak, aursundurtmak, ayağın durmak, ayak uydurmak, bağdaş durmak, Baladur planı, baş bodurluğu, Başboyunduruk, bayrak duruşu, ...

12 harfli

açık duruşma, ahenk durağı, akçalı durum, ana durumlar, arcah durcah, arcak durcak, arıca duruca, aş doldurmak, Aşağıduruçay, avara durmak, aylah durmak, aylak durmak, başlı durmak, başvurdurmak, becid durmak, beden duruşu, bekleyedurma, bodur çeneli, bodur kalmak, boğaz durmaz, boğdurabilme, ...

11 harfli

Abdurrahman, açılı duruş, adım duruşu, ağır durmak, ağnaşdurmak, aklı durmak, araç durumu, arta durmak, asdutdurmak, Aşağıdurmuş, atlandurmak, ay durulmak, ayak durmak, az uydurmak, baka durmak, başvurdurma, bodur başlı, bodur çapak, bodur-çapak, bodurlaşmak, bodurmahmut, ...

10 harfli

Abdurrahim, açık durum, açık duruş, ağdurulmak, alışdurmak, alukdurmak, araşdurmak, Aşağıdurak, Atgalduran, avukdurmak, avundurmak, bakadurmak, bodur ağaç, bodurlaşma, boğdurtmak, boğdurulma, boş durmak, boyunduruh, boyunduruk, bozdurtmak, bozdurulma, ...

9 harfli

abduraman, açadurmak, ad durumu, adduracak, agunduruk, ağunduruk, ahınduruk, akunduruk, alakuduru, ani duruş, avundurma, Avunduruk, aybagudur, bakadurma, bandurmak, Bayduralp, bodur baş, bodur gül, bodur pas, bodurağaç, boduroğlu, ...

8 harfli

açadurma, ağdurmak, akdurmak, Akdurmuş, aldurmak, añdurmak, añdurucu, aradurum, arı duru, Arıdurak, armadura, aru duru, asdurmak, avdurmak, azdurmak, baladura, banadura, bandurma, banduruh, basdurma, Başdurak, ...

7 harfli

ağdurma, Akdurak, Akduran, alduruk, baladur, banadur, bandura, bodurum, çadurğa, dodurga, dumduru, dupduru, Durabey, Duracak, Duracan, duradur, durağan, duraklı, Duralar, duralga, duramah, ...

6 harfli

anadur, Ayduru, baadur, baldur, Baydur, bildur, bodura, buldur, Burdur, codura, culdur, çandur, Çavdur, çondur, çuldur, dohdur, dokdur, Durali, durban, Durcan, durdur, ...

5 harfli

Akdur, bodur, codur, çadur, çodur, duraç, durag, durak, dural, duram, duran, Duray, durba, durcî, Durdu, durgu, durım, durin, durit, durma, durna, ...

4 harfli

dur!, dura, dure, durı, duru

Kelime Ara