DUR ile başlayan kelimeler

DUR ile başlayan veya başında DUR olan kelimeler 542 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre DUR ile başlayan kelimeler

25 harfli

durağan denge çözümlemesi, durağan olasılıksal süreç, durağan süreli yatırımlar, Durbin-Watson istatistiği, durduraç ayaklığı direnci, durduraç yuvgu sızdırmazı, durum saptayıcı araştırma, duruma özgü kuramlaştırma

24 harfli

durdurulmuş akış yöntemi, durukyük birimleri (dyb), durum yeri, (turum yeri), durumdan vazife çıkarmak

23 harfli

Durbin-Hausman sınaması, Durbin-Watson katsayısı, durum saptama gecikmesi, durum tespiti gecikmesi

22 harfli

durağan durum büyümesi, durağan zaman serileri, Durbin-Watson sınaması, durduraç pabucu çenesi, durduraç taban perçini, durgun teknede kaplama, Durlauf-Hall yaklaşımı, durum bağımlı davranış, durum bağımlı değişken, durumdan ders çıkarmak, duruşma dışı kararları

21 harfli

durağan denge analizi, durağan durum dengesi, durduraç güçlendirici, durum gösterme ekleri, durum toplulaştırması, duruşmanın başlangıcı

20 harfli

durağankazan yöntemi, durağanlık koşulları, Durbin h istatistiği, durduraç düzenleyici, durdurulmaz kusmalar, durdurulmuş örneklem, duru-söbelek dömelti, durumlu kan cücülüğü, durumun denetlenmesi, dururmak, (tururmak), durutmak, (turutmak)

19 harfli

dura mater ensefali, dura mater spinalis, durağan aşınma payı, durağan değer iyesi, duraklama noktaları, duraksama sıcaklığı, Durbin-Watson testi, durduraç anayuvgusu, durgunluk hipoksisi, duruş alıştırmaları, duruşmanın açıklığı

18 harfli

dur! (veya durun!), durağanlık bilgisi, duraklamış gelişim, dural akım yöntemi, durduklayın durmak, durdurucuyla örtme, durgunluk anoksisi, durgunluk sarılığı, duruk halk kültürü, duruma özel yöntem, durumak, (turımak), durumsuzca benzeri

17 harfli

durağan bootstrap, durağan varlıklar, durağanlık yasası, durakçıl sayrılık, duraklama aşaması, duraklama safhası, duraksama noktası, duralı anlambilim, durduraç ağırşağı, durgun potansiyel, durmalık (hayvan), durmuş oturmuşluk, durukluk sarılığı, durukyük irkilimi, durum bağımlılığı, durum değiştirmek, durum tanımlaması, durum uzay modeli, durumsal etkenler, durup dinlenmeden, duruşma düzencesi, ...

16 harfli

dur cuş bilmemek, durağan dalgalar, durağan değerler, durağan durumlar, durağan elektrik, durağan giderler, durağan mıknatıs, durağan tümdeğer, duraklı sayrılık, duraksamalı kişi, duraksız devinim, durduraç hortumu, durdurma banyosu, durdurulan hesap, durgun şişkinlik, durgunluk çökmek, durukmıknatıslık, durukyük bilgisi, durukyük merceği, durukyük üreteci, durulama banyosu, ...

15 harfli

durağan dağılım, durağan olmayan, durağan paklama, duralama süresi, duralı dilbilim, duralı sesbilîm, duramdan sanlık, duran varlıklar, Durbin sınaması, durduraç açkısı, durduraç çanağı, durduraç pabucu, durduraç tabanı, durdurma dizisi, durdurulamazlık, durdurulan para, durdurum erkili, durgulu dağılım, durgungöz aşısı, durgunlaştırmak, durgunluk ödemi, ...

14 harfli

durağan anamal, duraksız işlem, durarak atlama, durdurulan çek, durgunlaştırma, durgunluk savı, durgunluk tezi, durmaz devinim, durmuş oturmuş, duru mu bilcez, durucuk durmak, durucuk yapmak, durum değişimi, durum denklemi, durup dururken, durur, (turur), duruşma istemi, durükyük alanı

13 harfli

dur kodonları, durağan çizgi, durağan dalga, durağan değer, durağan dişli, durağan durum, durağan evren, durağan süreç, durağan yayık, durağanlaşmak, durak eylemek, durak yöntemi, duraklı dalga, durduğu yerde, durdurabilmek, durduraç gücü, durduraç teli, durduraç yağı, durdurma teli, durdurum gücü, durduruvermek, ...

12 harfli

durağan para, durağanlaşma, durak zamanı, duraksamasız, duraksız kip, Duralidayılı, duran yıldız, durdurabilme, durdurulamaz, durduruverme, durgan işlev, durgan terim, durgun ayrım, durgun çekim, durgun durum, durgun kurgu, durgun kütle, durgun model, durgun nokta, durgun olmak, durgunlaşmak, ...

11 harfli

duraklatmak, duraksamalı, duraksatmak, duraksızlık, durduraklık, durdurulmak, durgun dizi, durgun film, durgun hava, durgunlaşma, durham tüpü, durmaçlamak, durmaksızın, durmasızdan, Durocdomuzu, duru açınık, Durucabulak, duruk denge, duruk kütle, duruksunmak, durukturmak, ...

10 harfli

dura mater, Durabeyler, durabilmek, durağanlık, durahlamah, durahsamak, durak ardı, durakalmak, duraklamak, duraklanık, duraklanım, duraklatma, duraklayış, duraksamak, duraksatış, duraksatma, duraksayış, duralaşmak, duralatmak, Duraluşağı, Durantekin, ...

9 harfli

dur durak, dura düşe, durabeyli, durabilme, duragomak, durak otu, durak önü, durakalma, Durakbaşı, duraklama, duraksama, duralamak, duralatma, duralayış, duraltmak, duramamak, duramater, duran top, Durankaya, Durasılar, Durasıllı, ...

8 harfli

dur emri, dura dur, Duraçalı, durakçıl, Durakköy, Duraklar, duraklık, duraksız, duralama, durallık, duralmak, Durançam, Duranlar, Duransoy, Durantaş, durçalak, durdabak, durdôvah, durduraç, durdurak, durdurma, ...

7 harfli

Durabey, Duracak, Duracan, duradur, durağan, duraklı, Duralar, duralga, duramah, duraman, Duranay, Duraner, duranik, Durasıl, duravay, Durdulu, durkala, Durkaya, Duroğlu, durralı, dursayı, ...

6 harfli

Durali, durban, Durcan, durdur, durgan, durgın, durgun, Durhan, Durkız, durlak, durlan, durluk, durmaç, durmah, durmak, durmeç, Durmuş, durrin, dursak, Dursun, durşak, ...

5 harfli

duraç, durag, durak, dural, duram, duran, Duray, durba, durcî, Durdu, durgu, durım, durin, durit, durma, durna, duruh, duruk, durul, durum, duruş

4 harfli

dur!, dura, dure, durı, duru

Kelime Ara