İçinde DURU geçen kelimeler

İçinde DURU geçen kelimeler 663 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

duru aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. duru anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DURU geçen kelimeler

25 harfli

(bir durumu) açığa vurmak, borçları ödeyememe durumu, durum saptayıcı araştırma, duruma özgü kuramlaştırma, hayat-durumları yaklaşımı

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, ayakta (duruş) (durarak), boyunduruk altına girmek, durdurulmuş akış yöntemi, durukyük birimleri (dyb), durum yeri, (turum yeri), durumdan vazife çıkarmak, düzgün duruş (iyi duruş), gerçek durum bağımlılığı, kamu malı durumuna gelme, korkululuk-korkulu durum, olanaklı durumlar kuralı, tamdurumda varolan birey, yatışkın durum yaklaşımı

23 harfli

artı geri dönülen durum, dizcil-göğüsçül (duruş), durum saptama gecikmesi, durum tespiti gecikmesi, fiyatların dondurulması, granül durumuna getirme, kapalı duruş (bacaklar), pulcuk durumuna getirme, sahte durum bağımlılığı, sürekli hayat durumları, ücretlerin dondurulması, yerel düzey durum uzayı

22 harfli

araç durumuyla ikileme, başlama duruşu (çıkış), dondurup kesme yöntemi, durağan durum büyümesi, durum bağımlı davranış, durum bağımlı değişken, durumdan ders çıkarmak, duruşma dışı kararları, etkisiz duruma getirme, oğulduruk (insan için), ödevce yetkin tamdurum, toplumsal durum ölçeri, yarım yön durumsuzluğu

21 harfli

acil durum kurtarması, belirgin ipucu durumu, birleşik tecim durumu, boyundurukla bastırma, dondurup kesme metodu, dondurup kırma metodu, durağan durum dengesi, durum gösterme ekleri, durum toplulaştırması, duruşmanın başlangıcı, erişilebilir tamdurum, güncel durum haritası, kanama durdurucu ilaç, kapalı duruşma yapmak, kapı üstü boyunduruğu, kaynak bekleme durumu, kondurulmuş düzgünlük, ödemenin durdurulması, saptırıra boyunduruğu, “thure-brandt” duruşu, tirendelenburg duruşu, ...

20 harfli

añdırıcı, (añdurucı), bebenek durumsuzluğu, çekik durum, çekilme, çift duruşlu denetim, dördüncü ayak duruşu, durdurulmaz kusmalar, durdurulmuş örneklem, duru-söbelek dömelti, durumlu kan cücülüğü, durumun denetlenmesi, dururmak, (tururmak), durutmak, (turutmak), iki değişkenli durum, küp durumuna getirme, pul durumuna getirme, püskürtmeli durulama, soldurulmuş silajlar, sürer durum dağılımı, t durum uzayı modeli, tek dizüstü (duruşu), temel ayak duruşları, ...

19 harfli

... durumuna düşmek, acil durum planları, beşinci ayak duruşu, birinci ayak duruşu, boş başak dik durur, çevrebilimsel durum, denge duru denklemi, dış çizgiler durumu, dondurulmuş görüntü, duruş alıştırmaları, duruşmanın açıklığı, elüstü duruş (amud), eski duruma getirme, gerçek-hayat durumu, titreşimsel durulma, tomburlu duru bağak, yön gösterme durumu

18 harfli

arda durum (yatın), artık su durultumu, azalan besi durumu, boyunduruğa vurmak, boyunduruklu yılan, bulunma durumu eki, çözümsüzlük durumu, dik duraş durutmak, dolduruşa getirmek, dondurulmuş sperma, dur! (veya durun!), durdurucuyla örtme, duruk halk kültürü, duruma özel yöntem, durumak, (turımak), durumsuzca benzeri, geri dönülen durum, güç durumu nesnesi, gün ayağu dururken, ikinci ayak duruşu, karak durumsuzluğu, ...

17 harfli

aktifleşmiş durum, alt durumlu çiçek, boyunduruk çukuru, boyunduruk parası, bulundurulabilmek, bükük adım duruşu, değişkin tamdurum, dikduruluk yapmak, dindireç durutmak, disrafik durumlar, diz-arışçıl duruş, doğal durumda yem, dondurulmuş fiyat, dondurulmuş ücret, durukluk sarılığı, durukyük irkilimi, durum bağımlılığı, durum değiştirmek, durum tanımlaması, durum uzay modeli, durumsal etkenler, ...

16 harfli

almaşık tamdurum, baba boyunduruğu, başlangıç durumu, boğumlama duruşu, boyunduruk hakkı, bulundurulabilme, çıkma durumu eki, diz-göğüs duruşu, dört ayak duruşu, durağan durumlar, durdurulan hesap, durukmıknatıslık, durukyük bilgisi, durukyük merceği, durukyük üreteci, durulama banyosu, durulama teknesi, durum göstergesi, durum incelemesi, duruşma önişleri, fiyat süredurumu, ...

15 harfli

arakalımlı duru, belirtme durumu, boyunduruk bağı, boyunduruk yeke, bozdurulabilmek, çekinceli durum, derin dondurucu, dondurulmuş yağ, durdurulamazlık, durdurulan para, durdurum erkili, duruk halkbilim, durulama birimi, durulama yunağı, durum çalışması, durum değişkeni, durum gökbilimi, durum görüşmesi, durum komedyası, durum tarihçesi, durumca önleyen, ...

14 harfli

araduru kuramı, ayrılma durumu, başlama durumu, başlama duruşu, bozdurulabilme, bulunma durumu, bürmeç durultu, dik duruşluluk, donduruk ölümü, dondurulmuşluk, dönemsel durum, durdurulan çek, duru mu bilcez, durucuk durmak, durucuk yapmak, durum değişimi, durum denklemi, durup dururken, durur, (turur), duruşma istemi, eşitlik durumu, ...

13 harfli

ad durumu eki, akının durumu, analık durumu, Başboyunduruk, bayrak duruşu, birinci duruş, bitişik duruş, boğduruvermek, bulundurulmak, coğrafi durum, çömelik duruş, dapduru olmak, dizüstü duruş, dolduruşçuluk, dolduruvermek, durağan durum, durdurum gücü, durduruvermek, duru denklemi, durucu asalak, duruk bilgisi, ...

12 harfli

açık duruşma, akçalı durum, ana durumlar, arıca duruca, Aşağıduruçay, beden duruşu, boğduruverme, bulundurulma, cephe duruşu, çakışık duru, çapraz duruş, çıkma durumu, çiçek durumu, değer durumu, denge durumu, dolduruverme, doyma durumu, döngel durum, durdurulamaz, durduruverme, durgun durum, ...

11 harfli

açılı duruş, adım duruşu, araç durumu, ay durulmak, boğdurulmak, bozdurulmak, bozuk duruş, burdurulmak, bükük duruş, dik duruşlu, dikdurukluk, doğal durum, doğal duruş, doldurulmak, dondurulmak, dondurulmuş, durdurulmak, duru açınık, Durucabulak, duruk denge, duruk kütle, ...

10 harfli

açık durum, açık duruş, ağdurulmak, boğdurulma, boyunduruh, boyunduruk, bozdurulma, burdurulma, burunduruk, çukunduruk, dağ duruğu, demetdurum, dingidurum, doldurulma, dolduruşçu, dondurulma, durdurulma, duruk duyu, Durukaynak, duruksamak, durulanmak, ...

9 harfli

ad durumu, agunduruk, ağunduruk, ahınduruk, akunduruk, alakuduru, ani duruş, Avunduruk, dik duruş, doldurucu, durdurucu, durubılla, duruk yük, Durukadın, duruktuma, durulamah, durulamak, durulanma, durulaşma, durultmak, durultucu, ...

8 harfli

añdurucu, aradurum, arı duru, aru duru, banduruh, biduruma, bonduruh, bonduruk, bozduruş, buğduruk, bunduruk, çaldurum, çılduruh, çoldurum, dolduruk, dolduruş, donduruk, durdurum, durduruş, duru ses, Durucasu, ...

7 harfli

alduruk, bodurum, dumduru, dupduru, duru!uk, Durualp, Durubay, durucak, Durucan, durucuk, Duruçay, duruçiş, Durugül, Duruhan, Durukal, Durukan, Duruköy, Duruldu, durulma, duruluk, durulum, ...

6 harfli

Ayduru, duruca, durugo, Duruiz, durulu, Duruöz, Durusu, Erduru, kuduru, Özduru

5 harfli

duruh, duruk, durul, durum, duruş

4 harfli

duru

Kelime Ara