açıklayıcıdan tümleç

açıklayıcıdan tümleç İng. appositive

Esas tümleci açıklayan ve aynı ad durumuna girmiş bulunan tümleç : Çok sevdiğimiz yuvamızı, evimizi yıktılar; Çabucak özlediği oğlundan, Ali'sinden uzak kalmıştı; Sevgili kızında, biricik evlâdında her türlü değerin bulunmasını istiyordu vb.


açıklayıcıdan tümleç için benzer kelimeler


açıklayıcıdan tümleç, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'c', 'ı', 'd', 'a', 'n', ' ', 't', 'ü', 'm', 'l', 'e', 'ç', şeklindedir.
açıklayıcıdan tümleç kelimesinin tersten yazılışı çelmüt nadıcıyalkıça diziliminde gösterilir.