acil müdahale gücü

acil müdahale gücü İng. rapid reaction force Alm. Noteinsatztruppe der Vereinten Nationen Fr. Force de reaction rapide

acil müdahale gücü için benzer kelimeler


acil müdahale gücü, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'i', 'l', ' ', 'm', 'ü', 'd', 'a', 'h', 'a', 'l', 'e', ' ', 'g', 'ü', 'c', 'ü', şeklindedir.
acil müdahale gücü kelimesinin tersten yazılışı ücüg elahadüm lica diziliminde gösterilir.