men`-i müdâhale

men`-i müdâhale

taşkınlığın, elatmanın giderilmesi. ~ da'vâsı: taşkınlığın, elatmanın giderilmesi arancı, dilemi.


men`-i müdâhale için benzer kelimeler


men`-i müdâhale, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'n', '`', '-', 'i', ' ', 'm', 'ü', 'd', 'â', 'h', 'a', 'l', 'e', şeklindedir.
men`-i müdâhale kelimesinin tersten yazılışı elahâdüm i-`nem diziliminde gösterilir.