men` da`vâsı

men` da`vâsı

giderme arancı, dilemi.


men` da`vâsı için benzer kelimeler


men` da`vâsı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'n', '`', ' ', 'd', 'a', '`', 'v', 'â', 's', 'ı', şeklindedir.
men` da`vâsı kelimesinin tersten yazılışı ısâv`ad `nem diziliminde gösterilir.