acımık torbası

acımık torbası

Safra kesesi.


acımık torbası için benzer kelimeler


acımık torbası, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'm', 'ı', 'k', ' ', 't', 'o', 'r', 'b', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
acımık torbası kelimesinin tersten yazılışı ısabrot kımıca diziliminde gösterilir.