açlıktan gözü (veya gözleri) dönmek (veya kararmak)

açlıktan gözü (veya gözleri) dönmek (veya kararmak)

çok acıkmak: “Bu akşam açlıktan gözü dönmüş bir hâlde bir evin mutfağına girmişti.” -S. F. Abasıyanık.


açlıktan gözü (veya gözleri) dönmek (veya kararmak) için benzer kelimeler


açlıktan gözü (veya gözleri) dönmek (veya kararmak), 51 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'l', 'ı', 'k', 't', 'a', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'r', 'i', ')', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
açlıktan gözü (veya gözleri) dönmek (veya kararmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamrarak ayev( kemnöd )irelzög ayev( üzög natkılça diziliminde gösterilir.