gözü (veya gözleri) kaymak (veya kaçmak)

gözü (veya gözleri) kaymak (veya kaçmak)

1) gözünde hafifçe şaşılık bulunmak; 2) istemeyerek bakıvermek: “İstemeye istemeye gözleri lokantacıya kaçtı.” -Ö. Seyfettin. 3) bayılmak sırasında gözünün akı çoğalmak.


gözü (veya gözleri) kaymak (veya kaçmak) için benzer kelimeler


gözü (veya gözleri) kaymak (veya kaçmak), 40 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'ü', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'r', 'i', ')', ' ', 'k', 'a', 'y', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'a', 'ç', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
gözü (veya gözleri) kaymak (veya kaçmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamçak ayev( kamyak )irelzög ayev( üzög diziliminde gösterilir.