açuk boyamak

açuk boyamak

Bir işi açıkça yapmak.


açuk boyamak için benzer kelimeler


açuk boyamak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'u', 'k', ' ', 'b', 'o', 'y', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
açuk boyamak kelimesinin tersten yazılışı kamayob kuça diziliminde gösterilir.