açuk

açuk

Dağlarda yetişen bir çeşit yabani elma.


açuk (I)

bk. acık.


açuk (II)

1. Açık. 2. Güler yüzlü, şen.


açuk için benzer kelimeler


açuk, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'u', 'k', şeklindedir.
açuk kelimesinin tersten yazılışı kuça diziliminde gösterilir.