Adabağ

Adabağ

Bitlis ili, Tatvan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Adabağ

Konya ili, Ereğli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Adabağ, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, ğ harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'd', 'a', 'b', 'a', 'ğ', şeklindedir.
Adabağ kelimesinin tersten yazılışı ğabadA diziliminde gösterilir.