Adatoprakpınar

Adatoprakpınar

Ankara ili, Yenimehmetli bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Adatoprakpınar, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'd', 'a', 't', 'o', 'p', 'r', 'a', 'k', 'p', 'ı', 'n', 'a', 'r', şeklindedir.
Adatoprakpınar kelimesinin tersten yazılışı ranıpkarpotadA diziliminde gösterilir.